Projectoproep broedplekken

Datum
02-09-2021

De oproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ moet de samenwerking, de verbinding en de uitbouw van het Nederlandstalige gemeenschapsnetwerk in Brussel stimuleren en versterken. Door uitwisseling kunnen organisaties elkaars inhoudelijke werking bevruchten en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven groeien. Het vervlechten van het weefsel van organisaties kan hun veerkracht versterken.

De doelstelling is drieledig: stimuleren van (inter)sectorale samenwerking, faciliteren van meervoudig ruimtegebruik en bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak.

De focus ligt op (inter)sectorale samenwerking over gemeenschapsbevoegdheden heen of op het snijpunt ervan. Om die (inter)sectorale samenwerking te bevorderen, wordt gericht geïnvesteerd in gedeelde infrastructuur. Die gedeelde ruimtes vormen als het ware broedplekken waar nieuwe samenwerkingen en nieuwe initiatieven kunnen groeien.

Om dat te bereiken, brengen we de infrastructurele noden en opportuniteiten van het Nederlandstalige netwerk in Brussel in kaart en stemmen ze op elkaar af. Organisaties kunnen hun infrastructuur herdenken, om ze daarna te optimaliseren, te delen en op een duurzamere en toekomstgerichte manier vorm te geven.

mensen in een gemeenschap

In de toelichting bij de projectoproep (pdf) staat alle informatie over de ambities van de projectoproep, het verloop ervan en de voorwaarden om deel te nemen.

In de eerste fase kunnen geïnteresseerde organisaties zich kandidaat stellen via een kandidaatstellingsformulier (docx). Ze doen dat op basis van een infrastructurele nood die ze ervaren, bijvoorbeeld een tekort aan ruimte of de nood aan een specifiek type ruimte. Anderen beschikken dan weer over infrastructuur die ze graag (deels) willen openstellen of zijn op zoek naar een concrete inhoudelijke samenwerking. Vervolgens zullen gedetecteerde noden en opportuniteiten op elkaar worden afgestemd en wordt er gezocht naar mogelijke ‘matches’ voor het delen van infrastructuur.

PDF
Toelichting (pdf)
DOCX

Hieronder kan je een informatiesessie bekijken over de oproep Broedplekken.