Beleids- en begrotingstoelichting 2024 Brussel

Datum
08-11-2023

Op 8 november 2023 stelde Vlaams minister bevoegd voor Brussel Benjamin Dalle de beleids- en begrotingstoelichting 2024 voor Brussel voor aan het Vlaams Parlement.

Lees de integrale tekst