Coronacrisis - informatie

Datum
16-03-2020

Hieronder vind je een handig overzicht met de belangrijkste steunmaatregelen die de federale overheid, de Vlaamse overheid en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen voor werknemers en ambtenaren, zelfstandigen, verenigingen en gesubsidieerde organisaties. Dit overzicht kwam tot stand in samenwerking met BRUZZ

Specifieke informatie voor subsidiehouders en -aanvragers

Wat betekent deze crisis voor je subsidiedossier of verslaggeving?

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. De administratie Coördinatie Brussel stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.

Als je wegens de coronamaatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar brussel@vlaanderen.be. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. De administratie Coördinatie Brussel zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. 

Daarnaast kan de coronacrisis aanleiding geven tot overmacht. Als de coronamaatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal de administratie Coördinatie Brussel daar rekening mee houden bij de verslaggeving 2020 volgend voorjaar.

Wat als mijn project of werking aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

Als het project of de werking door de coronamaatregelen fundamentele wijzigingen ondervindt, contacteer je het team Coördinatie Brussel via brussel@vlaanderen.be. 

Geef daarbij duidelijk aan:

  • welke wijzigingen zich zullen voordoen.
    Voorbeeld: het traject wordt geannuleerd, zal op een ander moment plaatsvinden, …
     
  • welke impact dit zal hebben op het project of de werking.
    Voorbeeld: we moeten ons artistiek project herzien, we moeten op zoek gaan naar andere partners, …

De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.

Bereikbaarheid medewerkers

De medewerkers van het team Coördinatie Brussel werken voorlopig nog maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Indien je vragen of bezorgdheden hebt kan je steeds terecht bij je dossierbehandelaar.

De overheid is ondertussen volop bezig met het in kaart brengen en monitoren van de impact van de coronacrisis op gesubsidieerde instellingen en initiatieven. Voor het beleidsdomein Brussel worden veertien werkingssubsidies en een vijftigtal projectsubsidies strikt opgevolgd en bevraagd.