Coronacrisis : informatie voor subsidiehouders en subsidieaanvragers

Datum
16-03-2020

Via deze link vind je specifieke informatie betreffende subsidiedossiers in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis. Deze informatie gaat uit van het departement Cultuur, Jeugd en Media maar geldt eveneens voor het beleidsdomein Brussel. 

Let op: voor het beleidsdomein Brussel is dit het emailadres: brussel@vlaanderen.be.

Indien je vragen of bezorgdheden hebt kan je steeds terecht bij je dossierbehandelaar. 

De overheid is ondertussen volop bezig met het in kaart brengen en monitoren van de impact van de coronacrisis op gesubsidieerde instellingen en initiatieven. Voor het beleidsdomein Brussel worden veertien werkingssubsidies en een vijftigtal projectsubsidies strikt opgevolgd en bevraagd. 

WAAR VIND JE MEER INFORMATIE?

- De site van de federale overheid over het coronavirus

- De site van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg

- Info over tijdelijke werkloosheid op de site van de RVA

- Info over je verplichtingen als werkgever op Jubel

- De site van Cultuurloket