Impact van de coronacrisis op gesubsidieerde grote publieksevenementen

Datum
21-01-2021

Door de aanhoudende coronacrisis werkten we enkele richtlijnen uit rond grote publieksevenementen (festivals…) die een subsidieaanvraag binnen de projectsubsidielijn “Projecten voor Brussel” willen indienen.

 1. De subsidieaanvraag vertrekt vanuit een plan A, waarbij het evenement plaatsvindt rekening houdende met de te verwachten coronatoestand op dat ogenblik. Vanuit realiteitszin dus.

  Bijvoorbeeld: een festival vindt in mei plaats en zal dus sowieso nog rekening moeten houden met restrictieve maatregelen.
   
 2. Daarnaast bevat de subsidieaanvraag een plan B, ervan uitgaande dat de huidige zeer restrictieve maatregelen (semi-lockdown) nog gelden op het ogenblik dat het evenement plaatsvindt.

  Bijvoorbeeld: een festival vindt in mei plaats en dient een plan B in dat uitgaat van de huidige semi-lockdown.

  Plan B: digitale alternatieven, spreiding in de tijd, meer geografische spreiding, een kleinschaligere aanpak…
   
 3. Plan A en plan B bevatten naast een inhoudelijke ook een budgettaire motivering.
   
 4. Om de aanvragen zo dicht mogelijk bij de (te verwachten) werkelijkheid te laten aansluiten, worden ze zo laat mogelijk tegen de deadline ingediend (drie maanden vooraf).