Projectsubsidies en investeringssubsidies: nieuws!

Datum
04-02-2021

Er is belangrijk nieuws over twee van onze beleidsinstrumenten, de projectsubsidielijn Polsslag Brussel en het Vlaams Brusselfonds.

We vertellen je wat er wijzigt.

Projectsubsidies Polsslag Brussel

Via het participatietraject actualiseerden we de projectsubsidielijn.

Vanaf nu werken we met 3 volwaardige subsidievormen die naast elkaar bestaan:

 • projectsubsidies voor initiatieven van Nederlandstalige organisaties;
 • projectsubsidies voor gemeenschapsoverschrijdende initiatieven en initiatieven van tweetalige Brusselse organisaties;
 • impulssubsidies voor nieuwe initiatieven.

De 3 bestaande, inhoudelijke projectcategorieën blijven, maar ze zijn geconcretiseerd en uitgediept. Projecten kunnen:

 • de banden tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen en verdiepen;
 • de uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
 • het maatschappelijk weefsel, de samenhang en de leefbaarheid van Brussel versterken.

Op vraag van het werkveld moedigen we transversale projecten aan die meerdere maatschappelijke doelstellingen omvatten. De subsidielijn volgt de realiteit van de samenleving en niet omgekeerd.

De subsidiegids vermeldt nu expliciet dat we de samenwerking tussen vzw’s uit Brussel en uit Vlaanderen aanmoedigen. We nodigen Nederlandstalige organisaties uit om bruggen te slaan naar gelijksoortige of complementaire partnerorganisaties in Vlaanderen (en omgekeerd).

We voegen een aantal contextelementen toe die we erg belangrijk vinden.  

 • projecten stralen een intrinsieke diversiteit en inclusie uit.
 • aandacht voor kinderen, jongeren, intergenerationele dynamieken en kwetsbare mensen vormt een pluspunt.
 • innovatie is een troef, ook op digitaal vlak, zonder echter te ‘vernieuwen om te vernieuwen’.
 • grotere organisaties kunnen jongere organisaties onder de arm nemen (peter- en meterschap, kangoeroeprojecten…).

De projectbegeleiding blijft behouden. We versterken de nabijheidsrol van de administratie door werkbezoeken en door de organisatie van netwerkmomenten. We nodigen daarbij ook organisaties uit Vlaanderen uit, zodat zij kennis kunnen maken met ervaringen en goede praktijken uit de hoofdstad.

Ben je benieuwd en voel je je aangesproken? Op de pagina projectsubsidies Polsslag Brussel vind je alle informatie over de vernieuwde subsidielijn.

Bekijk ook dit filmpje, waarin minister Benjamin Dalle de vernieuwde projectsubsidielijn duidt. 

Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds

Het Vlaams Brusselfonds laat ons toe een actief investeringsbeleid in de hoofdstad te voeren. Het verleent investeringssubsidies aan Nederlandstalige organisaties voor het optimaliseren, inrichten, (ver)bouwen, uitbreiden of aankopen van infrastructuur of aankopen van duurzaam materiaal in het kader van hun werking als Vlaamse gemeenschapsvoorziening en ter versterking van het Nederlandstalige netwerk in Brussel.

We schreven een nieuw richtlijnenkader uit. Daarin focussen we op deze combineerbare krachtlijnen:

 • faciliteren en stimuleren van intersectorale samenwerking, bijvoorbeeld door het gedeeld gebruik van ruimtes;
 • verankeren in de buurt, bijvoorbeeld door het openstellen van de infrastructuur voor buurtwerkingen of door een link met de publieke ruimte;
 • aanpakken van de leegstandsproblematiek, bijvoorbeeld door een kwalitatieve tijdelijke invulling ervan;
 • antwoorden op een vastgesteld tekort in het aanbod van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen;
 • aandacht schenken aan (digitale) innovatie en het ontwikkelen van een inhoudelijke pilootwerking, bijvoorbeeld door een werking op het snijpunt van verschillende beleidsdomeinen;
 • optimaliseren van de werking, bijvoorbeeld door inrichting of aankoop van duurzaam meubilair of materiaal;
 • streven om de infrastructuur of het materiaal duurzaam en toegankelijk te bouwen of aan te kopen.

We bieden ook projectbegeleiding aan. Organisaties met investeringsplannen kunnen de administratie contacteren om hun plannen toe te lichten voor ze een dossier indienen.

Ben je benieuwd en voel je je aangesproken? Op de pagina investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds vind je alle informatie over het nieuwe richtlijnenkader.