Rapport 2020 - Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel

Datum
02-04-2021

De Vlaamse Regering beschouwt de Nederlandstalige Brusselaars en al wie een geëngageerde keuze maakt voor haar instellingen en/of dienstverlening in Brussel, als volwaardig deel uitmakend van de Vlaamse gemeenschap. Sinds 2004 vertaalt de Vlaamse Regering dat politiek engagement door de Brusselnorm toe te passen als richtsnoer bij het investeren in infrastructuur en de dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. Concreet gaat het om een aanbod ontwikkelen van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen voor 30% van de Brusselaars en daarbij ten minste 5% van de totale uitgaven in en voor de hoofdstad aan te wenden.

Daarnaast heeft de Vlaamse regering ook de Brusseltoets ingevoerd als beleidsinstrument om de Vlaamse decreten en besluiten te toetsen op de toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen.

Het rapport 2020 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) bundelt de werkzaamheden van het GACB in 2019 en 2020 en actualiseert de financiële stromen vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar Brussel voor de begrotingsjaren 2018 en 2019, inventariseert de Brusseltoets op basis van de decretale regelgevingsagenda’s met betrekking tot decreten en besluiten in gemeenschapsmateries voor het beleidsjaar 2020 en doet enkele aanvullende voorstellen voor een uitbreiding van de Brusseltoets aan de hand van de beleidsvoorbereiding, de beleidsafstemming en de kennisuitwisseling en -overdracht tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.