Resultaten participatief traject 'Polsslag Brussel'

Datum
10-11-2020

De subsidielijn “Projecten voor Brussel” bestaat in 2021 vijfentwintig jaar. Ze heeft een brede waaier aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, toeleiding naar werk, burgerschapsvorming… We vonden het tijd om in de spiegel te kijken via een participatief traject: formuleren we de juiste doelstellingen? Bereiken we de gewenste impact? Zijn de categorieën en criteria helder? Zit de begeleiding, toewijzing en eindevaluatie goed? Hebben we nog de juiste vinger aan de Brusselse pols?

De Vrije Universiteit Brussel (Agogische Wetenschappen) en de Erasmushogeschool Brussel (Sociaal Werk) begeleidden het participatieve traject.

Dat verliep in 4 stappen:

  • een schriftelijke bevraging over de procedurele aspecten van de subsidiegids ’Projecten voor Brussel‘ (mei-juni 2020);
  • online focusgespreksgroepjes (max. 4 personen) waarin de belanghebbenden kunnen discussiëren over de inhoudelijke aspecten van de subsidielijn (mei-juni 2020);
  • digitale workshops waar op basis van de resultaten van de focusgroepen verder wordt gediscussieerd om tot gedragen voorstellen te komen (11 september 2020);
  • een voorstelling van het eindrapport met beleidsvoorstellen via een digitaal event (10 november 2020) - zie filmpje onderaan.

Op basis van de resultaten en aanbevelingen werd de subsidielijn vanaf 1 februari 2021 geactualiseerd.

Hieronder kan je een samenvatting van de resultaten en aanbevelingen raadplegen, samen met de drie integrale onderzoeksrapporten. 

PDF
PDF
Rapport enquête
PDF
Rapport focusgroepen
PDF
Rapport workshops