Verhuisbewegingen van en naar Brussel

Datum
05-06-2020

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum BRIO publiceerde drie nieuwe thematische fiches over de verhuisbewegingen van en naar Brussel. De fiches vloeien voort uit het BRUXODUS-project. Dit project, in opdracht van Innoviris, is een samenwerking van de VUB onderzoekscentra BRIO, Interface Demography en TOR.

Het project wil inzicht verstrekken in de migratiedynamieken kenmerkend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de wisselwerking met de omliggende regio, in termen van de socio-economische kenmerken van de Brusselse emigranten en immigranten en hun beweegredenen. In combinatie met een diepgaande beleidsanalyse, wenst het project hiermee bij te dragen aan het uitbouwen van doeltreffende beleidsmaatregelen om de verdere exodus van vooral de middenklasse uit Brussel tegen te houden.

De drie fiches schetsen de context van een aantal belangrijke aspecten die deze demografische dynamiek kenmerken: