Polsslag Brussel

Deel je ideeën over de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’

De subsidielijn “Projecten voor Brussel” bestaat in 2021 vijfentwintig jaar. Ze heeft een brede waaier aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, toeleiding naar werk, burgerschapsvorming… We vonden het tijd om in de spiegel te kijken via een participatief traject: formuleren we de juiste doelstellingen? Bereiken we de gewenste impact? Zijn de categorieën en criteria helder? Zit de begeleiding, toewijzing en eindevaluatie goed? Hebben we nog de juiste vinger aan de Brusselse pols?

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidies?

De Vlaamse overheid steunt via de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ initiatieven die:

  • de Vlaamse inbreng in Brussel versterken;
  • de banden tussen Brussel en de rest van Vlaanderen aanhalen;
  • het stedelijke weefsel versterken.

Nieuwe initiatieven kunnen een tijdelijke impulssubsidie aanvragen als ze experimenteel of vernieuwend zijn. Ook gemeenschapsoverschrijdende initiatieven en initiatieven van tweetalige Brusselse organisaties komen in aanmerking voor subsidiëring.

De subsidiegids ’Projecten voor Brussel‘ bevat de inhoudelijke criteria om projectsubsidies te krijgen. In 2019 ontving de Vlaamse overheid 86 aanvragen, waarvan er 70 tot een effectieve subsidietoekenning leidden. 

Focus op maatschappelijke impact

De Beleidsnota Brussel 2019-2024 is duidelijk:

“De subsidielijn ’Projecten voor Brussel’ laat toe om op een soepele wijze in te spelen op nieuwe maatschappelijke tendensen in onze snel evoluerende hoofdstad. Zo blijft de Vlaamse overheid de polsslag van Brussel aanvoelen en is ze op een vooruitstrevende wijze aanwezig in haar hoofdstad.”

De Vlaamse overheid focust op de maatschappelijke impact van de subsidielijn en start met een participatief traject. We raadplegen verschillende belanghebbenden zoals effectieve en mogelijke subsidieaanvragers, beleidsmedewerkers, structurele partners en sectorale sleutelfiguren.

Die gesprekken met het werkveld helpen ons om in te schatten of de subsidielijn de Brusselse hoofdstedelijke werkelijkheid voldoende weerspiegelt, want de context evolueert snel. Zo kunnen we in onderling overleg eventueel nieuwe klemtonen leggen.

De participatieve 4-trapsraket

afbeelding participatieve 4-trapsraket

De Vrije Universiteit Brussel (Agogische Wetenschappen) en de Erasmushogeschool Brussel (Sociaal Werk) begeleiden het participatieve traject.

Dat verloopt in 4 stappen:

  • een schriftelijke bevraging over de procedurele aspecten van de subsidiegids ’Projecten voor Brussel‘ (mei-juni 2020);
  • online focusgespreksgroepjes (max. 4 personen) waarin de belanghebbenden kunnen discussiëren over de inhoudelijke aspecten van de subsidielijn (mei-juni 2020);
  • digitale workshops waar op basis van de resultaten van de focusgroepen verder wordt gediscussieerd om tot gedragen voorstellen te komen (11 september 2020);
  • een afsluitend terugkoppelingsmoment dat het eindrapport met beleidsvoorstellen voorstelt (10 november 2020).

We sturen de subsidiegids zo nodig bij vanaf 1 januari 2021 op basis van de resultaten.

Ontdek de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ met de subsidiegids.