Projectoproep voor (kleine) investeringen naar aanleiding van de coronacrisis

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden voor bijzondere uitdagingen geplaatst. Vele organisaties moesten hun werking stilleggen of grondig aanpassen. Om Vlaams-Brusselse organisaties te helpen een coronaproof heropstart of doorstart te maken, lanceert de Vlaamse minister voor Brussel, Benjamin Dalle, een projectoproep voor kleine investeringen tot maximaal 30.000 euro.

Het gaat om investeringen, inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal zoals bijvoorbeeld het plaatsen van gordijnen of afscheidingswanden waardoor ruimtes worden opgedeeld, inrichtingskosten die het mogelijk maken om meer afstand te bewaren, het creëren van (meer) bruikbare buitenruimtes, het verbeteren van sanitaire voorzieningen, impactvolle informaticatoepassingen of het versterken of verduurzamen van een nieuwe (intersectorale) samenwerking.

Het is belangrijk dat de investering ook op lange termijn positieve effecten heeft op de werking van de organisatie. De investering kan tegemoet komen aan noden op het vlak van sociale ontmoeting (op afstand), vrije tijd, jeugd, onderwijs, cultuur, welzijn en gezondheid…

Aanpassingen aan de infrastructuur waardoor lokalen of ruimtes door verschillende, eventueel sectoroverschrijdende, organisaties kunnen worden gebruikt en toegankelijk worden gemaakt, worden expliciet aangemoedigd.

De beslissing over de toekenning van de subsidies wordt meegedeeld tijdens de tweede helft van november 2020. Bij een positieve beslissing kan de investering dus pas vanaf begin december 2020 uitgevoerd worden. 

Het financieren van werking past niet in het kader van deze projectoproep. Verenigingen met een infrastructuur waarvan de overheid beheerder en financierder is, worden uitgesloten. De subsidie kan slechts worden verleend voor kosten die niet via andere financieringskanalen kunnen worden gedragen.

Bekijk de toelichting bij de projectoproep (pdf) voor meer informatie over subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria.

De aanvraag voor deze subsidie dien je in ten laatste op 23 oktober 2020.