Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel

Vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO) verenigt en ondersteunt de Nederlandstalige Brusselse academies van het Deeltijds Kunstonderwijs.

SDKO heeft een vierledige opdracht.

Ten eerste verzamelt de organisatie de mogelijkheden en noden van de Nederlandstalige Brusselse academies. Als synthetiserende organisatie stimuleert SDKO samenwerkingsverbanden met de amateurkunsten, culturele organisaties en andere onderwijsinstellingen. Als onafhankelijke organisatie kan SDKO bemiddelen naar het lokale, Brusselse en Vlaamse politieke niveau, maar ook als tussenpersoon worden ingeschakeld in functie van onderhandelingen met vertegenwoordigers van andere sectoren.

Daarnaast verzamelt SDKO de ‘goede praktijken’ zoals ze zich ontwikkelen binnen het niveaudecreet van 2018. SDKO kan inhoudelijk koepeloverschrijdende ondersteuning bieden in functie van dossiers die de individuele academies politiek, geografisch of organisatorisch overschrijden.

Ten derde kan SDKO logistieke ondersteuning bieden voor dossiers die de draagkracht van de individuele academies overstijgen.

Ten slotte kan SDKO vanuit haar centrale ondersteunende en aansturende rol de communicatie verzorgen die de academies helpen om op lokaal, Brussels en Vlaams niveau specifieke doelgroepen te bereiken.