Subsidiegids Projecten voor Brussel

Subsidiegids "Projecten voor Brussel"

Deze subsidiegids beschrijft de voorwaarden waaraan een projectaanvraag moet voldoen om als een Project voor Brussel te kunnen worden gesubsidieerd.

Navigeer naar de belangrijkste onderwerpen of download de subsidiegids hieronder.

PDF