Aanvraag en behandeling

Wat moet je allemaal in de subsidieaanvraag vermelden?

Je aanvraag omvat het gestandaardiseerd aanvraagformulier (identificatiegegevens, projectbeschrijving, projectdoelstellingen, stappenplan, projectbegroting enzovoort), de gestandaardiseerde formulieren met de clausule van non-discriminatie en toegankelijkheid en aanvullende documentatie (onder andere een communicatieplan).

Je kan je subsidieaanvraag mailen naar brussel@vlaanderen.be of toesturen naar:

Vlaamse overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand
Coördinatie Brussel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Hoe wordt je dossier behandeld?

Eerst kijken we na of het dossier volledig is. Indien nodig vragen we extra stukken op. Daarna leggen we een advies voor aan de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel. Zodra de minister een beslissing heeft genomen, brengen we je op de hoogte. Is de beslissing positief? Dan ontvang je een subsidiebesluit.

Het ministerieel subsidiebesluit bepaalt o.a. de wijze van uitbetaling. De subsidie kan volledig worden uitbetaald na afloop van het project en na indiening van:

  • bewijsstukken;
  • een staat van inkomsten en uitgaven;
  • een projectverslag;
  • voorbeeldexemplaren van het gebruikte promotiemateriaal;
  • (eventuele) publicaties.
PDF