Terugblik | Trefdag Brussel | 12 september 2023

Op dinsdag 12 september 2023 organiseerde het Team Coördinatie Brussel de derde editie van de Trefdag Brussel in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel, in aanwezigheid van minister Benjamin Dalle. De genodigden waren alle organisaties die de afgelopen jaren ondersteund werden door het Brusselbeleid.

De Trefdag Brussel heeft verschillende doelstellingen:

  • de Vlaams-Brusselse partners met elkaar verbinden
  • de Vlaams-Brusselse partners meer betrekken bij het beleid en hen er meer over informeren
  • op zoek gaan naar inspirerende goede praktijken, die gedeeld kunnen worden

Plenaire sessie 

De projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel’ leidde tot twaalf broedplekken, die zich volop aan het ontwikkelen zijn. Het zijn unieke plaatsen in Brussel waar organisaties uit verschillende sectoren willen samenwerken door een nieuw in te vullen fysieke ruimte met elkaar te delen.

Architecture Workroom Brussels bracht verslag uit en gaf het woord aan een aantal spraakmakende broedplekken.

Themasessie

Themasessie 1: Hoe geef ik het Nederlands een plaats binnen mijn organisatie (in een meertalige context)?

Hoe stimuleer je als organisatie je anderstalige medewerkers of doelpubliek om hun Nederlands te verbeteren en structurele oplossingen te vinden voor taalproblemen in je organisatie. Art2Work en CAW Brussel getuigden over het traject dat ze hierrond lopen met Het Huis van het Nederlands Brussel.

wordcloud

Themasessie 2: Gedeeld eigenaarschap: goede praktijken uit het jeugdwerk

Gedeeld eigenaarschap’ geeft jouw doelpubliek de verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen en de koers van de organisatie te bepalen. In deze participatieve sessie zochten we uit hoe een doorgedreven betrokkenheid van jouw doelgroepen de organisatie futureproof en de deelnemers sterker kan maken. Deze sessie was in handen van de jongeren zelf, ze deelden hun ervaringen en daagden de aanwezigen uit om ook zelf aan de slag te gaan met diverse vormen van participatie.

De sessie werd in goede banen geleid door Demos en De Ambrassade in samenwerking met Muntpunt.

De goede praktijken werden gedeeld door de jongeren van Molenbeek Rebels Basketball en City Pirates.

Themasessie 3: Impactmeting: waarom en hoe begin je eraan?

Hoe kan je impactmeting inzetten voor je (sociaal-)culturele project?

Impactcoach Annelies Poppe schetste waarom impactmeting interessant kan zijn voor jouw organisatie.

Lees-, leer- en infopunt Muntpunt getuigde over hun zoektocht naar een scherpe impactstrategie en de bijhorende indicatoren waaraan ze dit voorjaar begonnen zijn.

VI.BE - het steunpunt voor artiest en muzieksector - vertelde vanuit het project Lokale Helden hoe ze impactmeting als een spiegel voor hun werking hanteren en hoe ze die meting vertalen naar Stoemp!, hun project rond Brusselse caféconcerten.

Ten slotte deelde Studio Globo hun ervaringen met impactmeting voor de Brusselse inleefateliers.

3 waaroms van impact

oudere dame wordt geholpen

Themasessie 4: Art.is.t.Care – wanneer kunst en woonzorg samenwerken.

Art.is.t.Care wil de kunstensector en de woonzorgsector vervlechten via artistieke residenties in leegstaande ruimtes van Brusselse en Vlaamse woonzorgcentra. De kunstenaars gaan actief in verbinding met de bewoners. De woonzorgcentra en de culturele sector willen zo samen bijdragen aan een positieve beeldvorming over en van ouderen. Ze willen de katalyserende en essentiële rol van kunst in de samenleving onderzoeken en erkennen. Tijdens deze sessie werden concrete voorbeelden getoond en getuigenissen gebracht van verschillende projecten die kunstenaars en woonzorg dichter bij elkaar brengen. 

In samenwerking met woonzorgcentrum Bellevue, MUS-E en De Ambulanten, Labolobo en Klarafestival in de Zorg.

Themasessie 5: Beleef de Broedplekken in de stad.

Tijdens deze sessie maakte men een wandeling naar een Broedplek of stak men de handen uit de mouwen en bouwde men zelf aan een Broedplek. 

  • Wandeling 1: Van Broedplek Track (in station Brussel-Noord) naar Broedplek Liga voor Mensenrechten. (max. 15 personen)
  • Wandeling 2: van Broedplek Danscentrum Jette naar Broedplek Hovenier. (max. 15 personen)
  • Bouw mee aan mobiele Broedplek Cultureghem.  

geografische kaarten Brussel met notities

groepsfoto leden Theater Tartaar

Themasessie 6: Voorstelling Theater Tartaar 'Als de Koning komt' (met nabeschouwing door Stefan Perceval)

In ‘Als de Koning komt’ balanceren de spelers met de kracht van hun beperking op het toneel als wereldleiders. Levendig en ontroerend vragen ze om ernstig genomen te worden in een wereld die steeds sneller draait. Een wereld waarin ook zij van zichzelf mogen houden als we allemaal van elkaar houden. Theater Tartaar ontstond dertig jaar geleden als theateratelier in een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, Zonnelied. In het Brusselse en ver daarbuiten heeft Theater Tartaar een naam die klinkt als een klok.

Sfeerverslag

Foto's door Bryan Herrezeel