Gedaan met laden. U bevindt zich op: Call groene stroom: 2023 call 3

Call groene stroom: 2023 call 3

De derde call van 2023 is geopend van 24 oktober 9 uur tot en met 7 november 16 uur.

Voorwaarden

Voor de derde call komen PV-installaties in energiegemeenschappen en PV-installaties op woongebouwen (subcall 1) in aanmerking. Er is een budget van 750.000 euro voorzien.

Procedure

Digitale aanvraag voorbereiden

Om een digitale aanvraag succesvol in te dienen, hebt u enkele documenten nodig. Het gaat hierbij om documenten die u moet consulteren en documenten die u moet invullen, ondertekenen en opladen in het digitaal aanvraagformulier.

Meer informatie over het raadplegen en invullen van de documenten, vindt u in de Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Het digitaal aanvraagformulier invullen en indienen

Vanaf alle documenten correct zijn ingevuld en ondertekend, kunt u een subsidieaanvraag indienen via het Energieportaal(opent in nieuw venster). Dit kan als de call geopend is. Meer informatie over het invullen van het aanvraagformulier kunt u terugvinden in Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Na de betekening van de steunaanvraag

De eerstvolgende belangrijkste stap voor winnende projectaanvragers is het tijdig bezorgen van het bewijs van de gestelde borg. Dit gebeurt digitaal via het Energieportaal.

De termijn voor het stellen van een borg en het bezorgen van bewijs is 60 dagen na de betekening van de steun. Meer informatie over het stellen van de borg kan u terugvinden in Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Het stellen van de indienstname

Voordat u de uitbetaling van de toegekende steun kan aanvragen, moet u de indienstname van de gesteunde installatie aanmelden. Het bewijs van de indienstname moet uiterlijk 30 dagen na de indienstname van de installatie doorgegeven worden aan het VEKA. Dit doet u door de indienstname aan te melden in het energieportaal.

Projecten op basis van zonne-energie moeten uiterlijk binnen 18 maanden na de datum van de betekening van de steun in dienst genomen zijn om in aanmerking te komen voor 100% van de steun. Vervolgens komen projecten op basis van zonne-energie nog 12 maanden in aanmerking voor 80% van de steun.

Meer informatie over het stellen van de indienstname kan u terugvinden in Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

De digitale aanvraag tot uitbetaling invullen en indienen

Eens de indienstname ingediend is, kunt u een aanvraag tot uitbetaling indienen via het Energieportaal(opent in nieuw venster) Deze aanvraag moet ingediend zijn ten laatste 6 maanden na de datum van de indienstname van de installatie.

Meer informatie over het invullen van de aanvraag tot uitbetaling kan u terugvinden in Interactieve handleiding voor de Call groene stroom(PDF bestand opent in nieuw venster)’.