Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.

Het CLB is verantwoordelijk voor het medisch schooltoezicht, maar u kunt er als ouder of leerling ook gratis terecht voor hulp bij:

  • leerproblemen
  • studiekeuze
  • psychische en sociale problemen, zoals pesterijen of faalangst

Als u een vraag hebt, kunt u die stellen via de school of rechtstreeks aan het CLB. Hou er wel rekening mee dat een CLB gesloten is tussen 15 juli en 15 augustus en in de paasvakantie. In de kerstvakantie is het twee dagen open.

Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen.

U vindt een overzicht van de CLB's (opent in nieuw venster) op de website van het ministerie van Onderwijs. In dezelfde databank vindt u ook:

U vindt dat door te klikken op de school van uw keuze.