Voorwaarden

Wie een 'certificaat van bekwaamheid' wil verkrijgen, moet:

  • een erkende opleiding volgen
  • slagen voor een erkend examen
  • voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

Iedereen die slaagt in het examen krijgt een 'certificaat van bekwaamheid als aspirant'. Aannemers die aantonen dat ze over voldoende praktijkervaring beschikken (minstens 5 werven binnenisolatie in een tijdspanne van minstens 3 jaar), krijgen een 'certificaat van bekwaamheid'.

Het certificaat is 5 jaar geldig.

Procedure

Er wordt een korte (minstens 1 uur) en lange opleiding (minstens 7 uur) voorzien. U kunt maximaal 2 keer deelnemen aan het examen alvorens de opleiding opnieuw te moeten volgen. Bij twee keer niet slagen moet u de lange opleiding volgen voor u opnieuw kunt deelnemen aan het examen.

Door het VEA wordt een vrijblijvende oriëntatietest (opent in nieuw venster) aangeboden om na te gaan of de beschikbare kennis voldoende is om enkel de korte opleiding te volgen.

Voor praktische informatie over de data, inschrijvingen, inschrijvingsgeld,... kunt u contact opnemen met de opleidingsinstelling zelf. Op energiesparen.be vindt u een overzicht van opleidingsinstellingen die deze opleiding aanbieden.