Op de website statistiekvlaanderen.be kunt u cijfers opvragen over uiteenlopende thema's zoals:

  • arbeidsmarkt
  • economie
  • milieu en natuur
  • onderwijs en vorming
  • toerisme
  • welzijn en innovatie.

Wilt u wekelijks op de hoogte gebracht worden van nieuwe onderzoeken en statistieken? Dan kunt u zich via de website abonneren op de nieuwsbrief van Statistiek Vlaanderen.

Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)

VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren, was een jaarlijkse uitgave van Statistiek Vlaanderen over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving.

VRIND geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. Voor elk domein geeft VRIND ook een schets van de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

U kunt de laatste uitgave, VRIND 2017, integraal of per hoofdstuk downloaden op de website statistiekvlaanderen.be.

Nationale statistieken

Cijfers en statistieken over heel België en vergelijkingen tussen gewesten en gemeenten vindt u terug op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economie van de federale overheid.

Op de website van het Rijksregister vindt u de meest recente statistieken van de Belgische bevolking, zoals het aantal inwoners van de Belgische gemeenten.