Overslaan en naar de inhoud gaan
Noodfonds Noodfonds

Noodfonds

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren. De cultuursector kan rekenen op bijna 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen.

De wettelijke basis voor het noodfonds is het zogenaamde Nooddecreet van 19 juni 2020.
(voluit: Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de verdeling van de financiële steun en werkt momenteel aan de operationalisering. 

Ook financiële steun via lokale besturen

De steden en gemeenten krijgen dertig procent van het noodfonds, wat neerkomt op 87 miljoen euro. Daarmee kunnen ze onder andere culturele centra, lokale cultuurorganisaties en jeugdorganisaties ondersteunen.

Wat cultuur betreft verwachten we dat zo nog eens ruim 20 miljoen euro bij lokale cultuurverenigingen terechtkomt. Het gaat dan bijvoorbeeld om lokale niet-gesubsidieerde, niet-commerciële organisaties uit de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten, of de kunsten. De cultuursector mag dus in totaal op 85 miljoen euro rekenen uit het noodfonds.

Ook de lokale jeugdwerkingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen, …) zullen kunnen genieten van deze extra middelen voor de lokale besturen. 

Bekijk de verdeling aan lokale besturen