Overslaan en naar de inhoud gaan
Noodfonds CULTUUR Noodfonds CULTUUR

Noodfonds CULTUUR

Het noodfonds voorziet bijna 65 miljoen euro steun voor de cultuursector.

De Vlaamse Regering keurde op 3 juli de volgende steunmaatregelen goed:

  • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
  • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;
  • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht.

Bijkomende subsidie voor gesubsidieerde organisaties

Welke organisaties komen in aanmerking?

Ontvangt jouw organisatie een werkingstoelage of als circusorganisatie een projectsubsidie maar ontving je vertegenwoordiger nog geen e-mail van het Departement CJM? Neem dan contact op via noodfonds.cultuur@vlaanderen.be

Cultuurcoronapremie voor kwetsbare spelers

De Vlaamse Regering voorziet ook een premie voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem: de cultuurcoronapremie, een subsidie van 1.500 euro. De premie zal worden toegekend aan die spelers die schade hebben geleden door de coronacrisis, maar momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Zij vallen nu dus tussen de mazen van het net.

Komen in aanmerking voor deze premie: natuurlijke personen (loontrekkenden of éénmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is hiervoor een online aanvraagtool aan het bouwen.

Aanvraag en voorwaarden

De cultuurcoronapremie

Forfaitair bedrag voor koepelorganisaties met bijzondere opdracht

 

Vlaams Audiovisueel Fonds - VAF/Filmfonds

Het VAF/Filmfonds ontvangt vijf miljoen euro bijkomende middelen. Die zijn bestemd voor producties en publiekswerking die door het VAF/Filmfonds ondersteund worden en die schade hebben geleden door de coronacrisis. 

De nadere bepalingen i.v.m. de aanwending van deze extra middelen zijn opgenomen in een addendum bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF/Filmfonds. Dat addendum werd op 3 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
 

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ontvangt extra middelen om een deel van het onevenwicht tussen kosten en inkomsten, veroorzaakt door de beperking van publieke activiteiten, te compenseren. Het gaat om: 

  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan royalty-inkomsten uit verkoop door auteurs, vertalers en illustratoren;
  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan inkomsten uit afgelaste auteurslezingen.

De nadere bepalingen i.v.m. de aanwending van deze extra middelen zijn opgenomen in een addendum bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen. Dat addendum werd op 3 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.   
 

Cultuurloket

Cultuurloket krijgt een eenmalige subsidie van een half miljoen euro om de cultuursector - individuele cultuurwerkers en culturele organisaties - verder bij te staan met coronagerelateerd tweedelijnsadvies op maat
 

Hefboom

Hefboom krijgt via een eenmalige opdracht drie miljoen euro om een financieel instrumentarium aan te bieden aan de Vlaamse cultuursector en de sector op die manier zuurstof te geven. De organisatie zet daarvoor in op twee maatregelen:

  • Wie al een lopend Cultuurkrediet heeft, kan de afbetalingstermijn verlengen en gedurende die termijn geen intresten aangerekend krijgen.
  • Een nieuwe coronagerelateerd rentevrij krediet, dat zuurstof geeft aan wie moeite heeft om te overleven en niet terecht kan bij reguliere financiers of aanbieders van Vlaamse en federale maatregelen. Het is een lening op een langere termijn met een gratieperiode. Terugbetaling tijdens en vlak na de coronacrisis is immers niet realistisch en kan dan  uitgesteld worden tot wanneer er weer inkomstenstromen op gang komen. Veel zwakke schakels zien hun opdrachten immers opdrogen tot ver in 2021.