Overslaan en naar de inhoud gaan
Steun aan lokale en netwerkradio-omroeporganisaties Steun aan lokale en netwerkradio-omroeporganisaties

Steun aan lokale en netwerkradio-omroeporganisaties

Je kunt geen aanvraag meer indienen voor deze bijkomende subsidie. De deadline was 31 augustus 2020.

Na controle van de aanvragen door het departement bleek dat 4 netwerkradio-omroepen en 116 lokale radio-omroepen in aanmerking komen voor deze subsidie. Zij worden hiervan rechtsreeks op de hoogte gebracht. 

Van het totaal voorziene bedrag van 186.250 euro werd 170.000 euro besteed.

Wat

Door de coronacrisis hebben lokale en netwerkradio-omroepen te kampen met een onevenwicht tussen kosten en inkomstenveroorzaakt door het verlies van reclame-inkomsten. Met een bijkomende subsidie wil de Vlaamse Regering de erkende lokale en netwerkradio-omroeporganisaties financieel tegemoetkomen, zodat ze kunnen blijven uitzenden.

Lokale radio-omroeporganisaties komen in aanmerking voor een forfaitaire subsidie van 1.250 euro, netwerkradio-omroeporganisaties voor een forfaitaire subsidie van 6.250 euro

Voor wie

Elke lokale radio-omroeporganisatie en netwerkradio-omroeporganisatie die erkend is door de Vlaamse Regering en een zendvergunning heeft verkregen van VRM, kan eenmalig een aanvraag voor ondersteuning uit het noodfonds indienen.

Overzicht erkende lokale en netwerkradio-omroeporganisaties

Hoe en wanneer aanvragen

Een aanvraag voor ondersteuning dien je in via KIOSK. Om alles vlot te laten verlopen, is het belangrijk dat je  de hoofdvertegenwoordiger voor je organisatie actualiseert in KIOSK of een hoofdvertegenwoordiger aanmaakt in KIOSK. Lees de handleiding over KIOSK.

Je kunt je aanvraag in KIOSK vanaf 10 augustus 2020 indienen. We stellen daarvoor een standaard aanvraagdocument ter beschikking.

De uiterste indiendatum is 31 augustus 2020

Beoordeling

In het aanvraagdocument verklaar je onder meer dat je

  • tijdens de maanden maart, april, mei en juni 2020 voldaan hebt aan je opdracht, zoals vermeld in artikel 143/1 en artikel 144 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
  • je het deminimisplafond voor je organisatie niet overschrijdt; dat wil zeggen dat je organisatie niet meer dan 200.000 euro overheidssubsidies heeft ontvangen over de laatste drie belastingjaren.

Na de uiterste indiendatum onderzoeken we de ontvankelijkheid van elke aanvraag. 

Toekenning, uitbetaling en verantwoording

We onderzoeken per aanvraag of de opgelegde voorwaarden nageleefd werden en beslissen daarna over de toekenning van de subsidie. Elke radio-omroeporganisatie ontvangt een kennisgeving van die beslissing. We betalen elke subsidie volledig uit na ondertekening van het besluit. 

De subsidie wordt alleen uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde radio-omroeporganisatie.

Je hoeft de aanwending van de subsidie niet te verantwoorden.

Contact

Heb je vragen over deze subsidie? Stuur een mail naar media@vlaanderen.be.

Heb je vragen over KIOSK? Raadpleeg de handleiding of mail naar kiosk@vlaanderen.be.