Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet bovenlokaal jeugdwerk Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Wat met indiendata in het kader van nieuwe subsidiedossiers?

Deadlines voor indiendata blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de dossiers.

Als je door de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een dossier volledig in te dienen, stuur je vóór de indiendatum een e-mail naar kiosk@vlaanderen.be. In de onderwerpsregel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. In de e-mail vermeld je de reden van de onvolledigheid van het dossier en de datum waarop je het dossier zal kunnen vervolledigen.

De administratie zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.

Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

Wat als mijn project of werking aangepast of geannuleerd wordt door de coronacrisis?

Als het project of de werking door de verstrengde maatregelen fundamentele wijzigingen ondervindt, contacteer je het Departement CJM via kiosk@vlaanderen.be. In de onderwerpsregel van de mail vermeld je de naam van subsidielijn.

Voorbeeld: door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met het jeugdhuis een traject met jongeren op te zetten in het kader van je artistiek project. In dat geval stuur je een mail.

Geef daarbij duidelijk aan:

  • welke wijzigingen zich zullen voordoen
    Voorbeeld: het traject wordt geannuleerd, zal op een ander moment plaatsvinden, …
  • welke impact dit zal hebben op het project of de werking
    Voorbeeld: we moeten ons artistiek project herzien, we moeten op zoek gaan naar andere partners, …

De administratie zal dit contextueel bekijken en alle gemotiveerde wijzigingen aanvaarden.

Wat als je werking of je jeugdhuis verplicht moet sluiten?

Dit hoef je niet te melden aan het departement. Wel als die sluiting een invloed heeft op je werking of project (zie vraag hoger).

Wat met de voorschotten en saldi die ik ontvang in 2020?

De voorschotten worden uitbetaald zoals bepaald in het decreet:

  • jeugdhuizen en geprofessionaliseerde werkingen met kinderen en jongeren met een handicap: tweede voorschot van 25% begin april, derde en vierde voorschot bij het begin van respectievelijk het derde en vierde kwartaal (telkens 25%)
  • de saldi van de projecten van jeugdhuizen (2019) worden uitbetaald vóór 1 juli 2020.