Overslaan en naar de inhoud gaan
Grote culturele infrastructuur Grote culturele infrastructuur

Grote culturele infrastructuur

Wat

De investeringssubsidie voor “grote culturele infrastructuur” is bedoeld als financiële ondersteuning voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van infrastructuur met uitzonderlijke omvang waarin een culturele werking wordt gerealiseerd die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap (en/of ruimer). Bij aankoop van een pand mogen de subsidies gebruikt worden voor zowel de aankoopprijs als de registratie- en de notariskosten.

Criteria

De algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring als grote culture infrastructuur vind je in artikel 3 van het besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

Welke kosten komen in aanmerking

  • Algemene kosten: ereloon voor de opstellers van het ontwerp, de kosten voor de aanbesteding en de kosten voor het toezicht. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op maximaal 10% van het bedrag van de raming van de bouwwerken.
  • Kosten voor het uitvoeren van de bouwopdracht, van een energieaudit of van een toegankelijkheidsdoorlichting.

Indiendatum

Een aanvraag voor een investeringssubsidie voor “grote culturele infrastructuur” moet uiterlijk op 15 mei van het lopende kalenderjaar ingediend worden.

Hoe aanvragen

Je kan een investeringssubsidie voor “grote culturele infrastructuur” aanvragen via de webapplicatie KIOSK
Gebruik daarvoor de raming aanvraagfase FoCI Investeringssubsidie Grote Culturele Infrastructuur (excel).

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van het Fonds Culturele Infrastructuur te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

Vragen

Heb je vragen over de investeringssubsidies van het Fonds Culturele Infrastructuur?
Lees de veelgestelde vragen, de handleiding voor begunstigden of contacteer het FoCI.

Fonds Culturele Infrastructuur
Waarborgen en beheren
02 553 42 83