Overslaan en naar de inhoud gaan
Noodfonds CULTUUR Noodfonds CULTUUR

Noodfonds CULTUUR

Het noodfonds voorziet bijna 65 miljoen euro steun voor de cultuursector.

De Vlaamse Regering keurde op 3 juli de volgende steunmaatregelen goed:

  • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen;
  • een premie voor kwetsbare kernspelers uit de cultuursector: de cultuurcoronapremie;
  • een forfaitair bedrag voor een aantal koepelorganisaties met bijzondere opdracht.

Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering de culturele activiteitenpremie goed.

De culturele activiteitenpremie

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 9 oktober een nieuwe premie voor de cultuursector goedgekeurd: de culturele activiteitenpremie. Deze premie is een forfaitaire subsidie om publieke activiteiten in de Vlaamse culturele sector voor de periode 1 september 2020 tot 31 mei 2021 te stimuleren.  

Meer info en voorwaarden

De culturele activiteitenpremie

Bijkomende subsidie voor gesubsidieerde organisaties

Tot 31 augustus 2020 konden organisaties een aanvraag voor een bijkomende subsidie indienen. 

Welke organisaties kwamen in aanmerking?

Cultuurcoronapremie voor kwetsbare spelers

De Vlaamse Regering voorzag ook een premie voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem: de cultuurcoronapremie, een subsidie van 1.500 euro. De premie werd toegekend aan die spelers die schade hebben geleden door de coronacrisis, maar niet konden genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen. Zij vielen tussen de mazen van het net.

Kwamen in aanmerking voor deze premie: natuurlijke personen (loontrekkenden of éénmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden.

Alle indieners werden ondertussen rechtstreeks gecontacteerd en de premies zijn uitbetaald. 

Aanvraag en voorwaarden

De cultuurcoronapremie

Forfaitair bedrag voor koepelorganisaties met bijzondere opdracht

 

Vlaams Audiovisueel Fonds - VAF/Filmfonds

Het VAF/Filmfonds ontvangt vijf miljoen euro bijkomende middelen. Die zijn bestemd voor producties en publiekswerking die door het VAF/Filmfonds ondersteund worden en die schade hebben geleden door de coronacrisis. 

De nadere bepalingen i.v.m. de aanwending van deze extra middelen zijn opgenomen in een addendum bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het VAF/Filmfonds. Dat addendum werd op 3 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
 

Literatuur Vlaanderen

Literatuur Vlaanderen ontvangt extra middelen om een deel van het onevenwicht tussen kosten en inkomsten, veroorzaakt door de beperking van publieke activiteiten, te compenseren. Het gaat om: 

  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan royalty-inkomsten uit verkoop door auteurs, vertalers en illustratoren;
  • een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan inkomsten uit afgelaste auteurslezingen.

De nadere bepalingen i.v.m. de aanwending van deze extra middelen zijn opgenomen in een addendum bij de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en Literatuur Vlaanderen. Dat addendum werd op 3 juli goedgekeurd door de Vlaamse Regering.   
 

Cultuurloket

Cultuurloket krijgt een eenmalige subsidie van een half miljoen euro om de cultuursector - individuele cultuurwerkers en culturele organisaties - verder bij te staan met coronagerelateerd tweedelijnsadvies op maat
 

Hefboom

Hefboom krijgt via een eenmalige opdracht drie miljoen euro om een financieel instrumentarium aan te bieden aan de Vlaamse cultuursector en de sector op die manier zuurstof te geven. De organisatie zet daarvoor in op twee maatregelen:

  • Wie al een lopend Cultuurkrediet heeft, kan de afbetalingstermijn verlengen en gedurende die termijn geen intresten aangerekend krijgen.
  • Een nieuwe coronagerelateerd rentevrij krediet, dat zuurstof geeft aan wie moeite heeft om te overleven en niet terecht kan bij reguliere financiers of aanbieders van Vlaamse en federale maatregelen. Het is een lening op een langere termijn met een gratieperiode. Terugbetaling tijdens en vlak na de coronacrisis is immers niet realistisch en kan dan  uitgesteld worden tot wanneer er weer inkomstenstromen op gang komen. Veel zwakke schakels zien hun opdrachten immers opdrogen tot ver in 2021.