Overslaan en naar de inhoud gaan
Protocollen Protocollen

Protocollen

- Laatste update: 21 september 2020 -

Sinds 8 juni mag de cultuursector haar activiteiten zonder publiek hervatten. Intussen mogen activiteiten mét publiek ook doorgaan. Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de deelnemers als voor het personeel. Daarvoor zijn, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten. Deze protocollen worden bepaald door de bevoegde minister, na advies van de GEES, en in overleg met de sector.

  Basisprotocol cultuur

  De cultuursector is enorm divers: van de professionele muzieksector tot de lokale harmonie, van de professionele theatergezelschappen tot de plaatselijke toneelvereniging, van de grote culturele instellingen en musea tot het kleinere culturele erfgoed verspreid over heel Vlaanderen, van circus en kermis tot de plaatselijke afdeling van natuurpunt, enz.

  Het is dus een enorme uitdaging om voor deze diverse sector een set met heldere en gedragen richtlijnen op te stellen. Daarom is er gekozen voor een generiek basisprotocol. Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

  Dit basisprotocol kwam tot stand na overleg met verschillende vertegenwoordigers uit de cultuursector en in nauw overleg met professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertencommissie die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. Het bouwt verder op het vele voorbereidende werk en goede praktijkvoorbeelden van de cultuursector zelf.

  Sinds 1 september geldt het basisprotocol met kleurencodes. 

  Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol. Meer info vind je op www.infocoronavirus.be.

  Wat is nieuw?

  Sinds 1 september geldt een gefaseerd basisprotocol cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. Op basis van nieuwe inzichten kan dit protocol tussentijds aangepast worden. We belichten hieronder steeds de belangrijkste nieuwigheden.
   

  Nieuw sinds 21 september

  In versie 3 van het basisprotocol cultuur is een versoepeling voor zang opgenomen. 

  Als er een afstand van 3 meter rondom elke persoon voorzien kan worden, mag er zonder mondmasker gezongen worden. Die afstand kan verkleind worden tot 1,5 meter rondom als aan een van volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Er wordt wel een mondmasker (of gevalideerd alternatief) gedragen.
  • Er worden plexischermen geplaatst tussen de zangers.
  • De zangers staan op één rij naast elkaar en zingen in dezelfde richting, maar niet naar elkaar toe.   

  De afstand met een publiek moet altijd minstens 3 meter zijn.
   

  Gebruik van kleurencodes sinds 1 september

  We zijn op 1 september in code geel gestart. Daarin is het dragen van een mondmasker (of ander beschermingsmateriaal) alleen verplicht als de afstand van 1,5 m tussen elk individu niet 100% gegarandeerd kan worden. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode bepalen.
   

  Richtlijnen culturele evenementen sinds 1 september

  Sinds 1 september worden 200 personen binnen en 400 personen buiten toegelaten. Aan uitbaters van permanente infrastructuren kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester. Lokale overheden kunnen sinds 8 september het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) gebruiken om een aanvraag in te dienen. Lees meer op de website van Toerisme Vlaanderen.

  De fysieke afstand tussen de toeschouwers in zalen in de cultuursector (theater, cultuurcentra, enz..) kan tot 1 meter verkleind worden, als aan enkele voorwaarden wordt voldaan.  

  Sinds 8 september moeten uitbaters in hun zalen niet langer een rij tussen laten. Verder moeten ze maar één stoel tussen elke toeschouwer of bubbel voorzien.

   Aanvullende sectorgidsen en protocollen

   Hieronder vind je een lijst van andere sectorgidsen en protocollen uit onze sectoren. Sommige sectorgidsen vertrekken vanuit preventie binnen een arbeidscontext. Er is dus een verschil tussen een professionele context en een niet-professionele context.