Overslaan en naar de inhoud gaan
Agenda Agenda

Online dialoogcafé over FoCI-reglement

Het Fonds Culturele Infrastructuur en IDEA Consult organiseren op 9 oktober een online dialoogcafé. Tijdens het gesprek komen de resultaten van de survey aan bod en praten we over prioriteiten en scenario’s voor de toekomst.

Binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media werken we aan de voorbereidingen om het huidige FoCI-reglement omtrent investeringssubsidies voor cultuur- en jeugd infrastructuur te herzien. We geven jou de kans om jouw stem te laten horen! Na een enquête eerder dit jaar nodigen we jou nu uit op een online dialoogcafé. Dit vindt plaats op 9 oktober tussen 10 uur en 12.30 uur.

Eva­lu­a­tie FoCI-re­gle­ment

Het dialoogcafé kadert binnen een toekomstgerichte evaluatie van het FoCI-reglement, die IDEA Consult uitvoert in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) verstrekt investeringssubsidies voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele en jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. De huidige regeling hieromtrent – vastgelegd in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang', beter bekend als het FoCI-reglement – is geldig tot 2021.

Ter voorbereiding van een toekomstig reglement met heldere investeringsprioriteiten, een duidelijke terminologie en procedure organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in samenwerking met IDEA Consult, een bevraging van de cultuur- en jeugdsector. Het doel van de enquête is de huidige manier van werken te evalueren en een beter zicht te krijgen op de infrastructuurnoden en -wensen van werkingen die in aanmerking komen voor investeringssubsidies. (Infrastructuur in eigendom van de Vlaamse overheid valt buiten de scope van het gesprek.)

Tijdens het dialoogcafé spreken we de resultaten van de survey door en gaan we in gesprek over prioriteiten en scenario’s voor de toekomst.

On­li­ne dia­loog­ca­fé op 9 oktober

Het online dialoogcafé vindt plaats op vrijdag 9 oktober, van 10 u. tot 12.30 u.

Je kan niet meer inschrijven voor dit evenement.