Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Regelgeving

De Vlaamse Gebarentaal, afgekort VGT, is de visueel-gestuele natuurlijke taal die gebruikt wordt door dove en horende Vlaamse Gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Vlaamse Gebarentaligen behoren tot de linguïstisch-culturele minderheidsgroep waarvoor de Vlaamse Gebarentaal een identificerende rol speelt. De Vlaamse Gebarentaal wordt hierbij erkend.

Decreet Vlaamse Gebarentaal

Het decreet Vlaamse Gebarentaal bevat vier bepalingen: 

  1. Een symbolische erkenning van VGT als taal van dove en horende Vlaamse gebarentaligen in de Vlaamse Gemeenschap en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  2. de oprichting van een adviescommissie met een beleidsadviserende functie; 
  3. de erkenning van een kennis- en coördinatiecentrum; 
  4. en de mogelijkheid om jaarlijks subsidies toe te kennen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. 

Verder specificeert de Vlaamse Regering het decreet in het bijhorende uitvoeringsbesluit van 7 september 2007

Memorie van toelichting

Wat het cultureel erkennen van de Vlaamse Gebarentaal als taal in Vlaanderen betreft, is het Vlaams Parlement volledig bevoegd. Het is namelijk een culturele aangelegenheid. Dit soort erkenning brengt niet automatisch rechten met zich mee, en is in die zin veeleer symbolisch. Toch is de erkenning noodzakelijk, op z’n minst als referentiepunt voor verdere concrete wetgeving. Culturele erkenning houdt dus in dat de Vlaamse overheid de Vlaamse Gebarentaal erkent als de volwaardige taal van de Dovengemeenschap in Vlaanderen.  

Het is echter van belang dat die erkenning niet symbolisch blijft. Culturele erkenning brengt immers een aantal morele plichten met zich mee die enerzijds verankerd moet worden in decreten van het Vlaams Parlement of die anderzijds acties vragen van de Vlaamse Regering. In dat verband richt het decreet een adviescommissie op voor de Vlaamse Gebarentaal.