Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws Nieuws
Nieuwsbericht

Ruim 2 miljoen euro voor projecten Generatie Veerkracht

De minister van Jeugd kent 2.125.000 euro projectsubsidies toe aan 59 organisaties in Vlaanderen en Brussel die kwetsbare kinderen en jongeren een zinvolle, uitdagende en creatieve vrijetijdsbesteding bieden in de huidige coronacrisis. Het gaat om digitale of fysieke vrijetijdsactiviteiten binnen jeugd, sport, cultuur en welzijn: van outreachend jeugdwerk, over cultuureducatieve activiteiten, sportieve uitdagingen en vormen van buddywerking, tot bijkomende vakantiekampen.

Projectaanvragen

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontving tussen 8 en 22 mei 312 subsidieaanvragen in het kader van de projectoproep ‘Connecteren van kwetsbare kinderen en jongeren met de buurt en de samenleving’. Het totaal voorziene budget was 2.125.000 euro, waarbij projecten tot maximaal 100.000 euro konden worden ingediend. Rekening houdend met het budget en de beoordeling werden 59 grote en kleine projecten uit verschillende sectoren erkend die getuigen van een sterk engagement naar kinderen en jongeren. 

Het gaat om digitale of fysieke vrijetijdsactiviteiten binnen jeugd, sport, cultuur en welzijn met verbinding als rode draad: van outreachend jeugdwerk, over cultuureducatieve activiteiten, sportieve uitdagingen en vormen van buddywerking, tot bijkomende vakantiekampen. De activiteiten zijn ruim verspreid over Vlaanderen, met zowel aandacht voor de centrumsteden, de kleinere steden en gemeenten als een aanbod voor gans Vlaanderen. De projecten zijn aangepast aan de coronamaatregelen of spelen in op nieuwe noden die daaruit voortvloeien. De activiteiten vinden plaats tussen 1 mei en 31 december 2020.

Doel van de projectoproep

De projectoproep kadert in het actieplan ‘Generatie Veerkracht’ van de minister van Jeugd. Het doel is om kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving. De coronamaatregelen hebben immers een impact op de basisbehoeften van kinderen en jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien. Ze hebben in de huidige crisis onvoldoende mogelijkheden om hun vrije tijd zinvol of veilig in te vullen en dreigen steeds meer geïsoleerd te raken.

Zowel professionele diensten als vrijwillige organisaties kunnen hen met specifieke activiteiten en ondersteuning opnieuw perspectief bieden en hun veerkracht vergroten. Bijkomende achterstelling en mogelijke uitsluiting worden zo vermeden.

Spelende kinderen