Overslaan en naar de inhoud gaan
Toegankelijkheid van culturele infrastructuur Toegankelijkheid van culturele infrastructuur

Toegankelijkheid van culturele infrastructuur

Wat

Instellingen in de cultuur- en jeugdsector kunnen een investeringssubsidie aanvragen om hun infrastructuur integraal toegankelijk te maken voor iedereen, onafhankelijk van de handicap of beperkingen die mensen hebben.

Integrale toegankelijkheid is de kwaliteit van een ruimte, omgeving, object en dienstverlening die het mogelijk maakt dat iedereen die ruimte, die omgeving, dat object of die dienstverlening op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen.

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor deze prioriteit is 250.000 euro.

Specifieke voorwaarden

De projectaanvrager moet een toegankelijkheidsdoorlichting kunnen voorleggen (verkregen door of goedgekeurd door INTER Vlaanderen), waarop de prioritaire toegankelijkheidsmaatregelen worden bepaald.

Beoordelingscriteria

  • Het rapport van de toegankelijkheidsdoorlichting bevat een advies over de prioritaire ingrepen. Op basis van het rapport van die screening kan een projectaanvraag voor subsidies worden ingediend.
  • De totale financiering van het project en de mate van subsidiëring of de inbreng in natura door andere overheden. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.

Hoe aanvragen

Dien je projectaanvraag in via de webapplicatie KIOSK.
De gegevens voor raming en financiering van het project vul je in het voorziene sjabloon in en laad je op in KIOSK.

Down­load het logo van FoCI

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van het Fonds Culturele Infrastructuur te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

Vragen

Heb je een vraag over het toegankelijk maken van culturele infrastructuur?
Lees de veelgestelde vragen, de handleiding voor begunstigden of contacteer het Fonds Culturele Infrastructuur.

Fonds Culturele Infrastructuur
Waarborgen en beheren
02 553 42 83