Overslaan en naar de inhoud gaan
Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA

Vragen en maatregelen CULTUUR en MEDIA

Veelgestelde vragen

Om alle relevante informatie voor individuen, organisaties en ondernemingen te bundelen, heeft Cultuurloket samen met het departement een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden (versie 21 oktober 2020) opgesteld. 

Dat overzicht is ook voor de audiovisuele sector belangrijk.  
 

Coronalijn

Culturele organisaties kunnen met vragen terecht bij Cultuurloket. Naar aanleiding van Covid-19 is er een speciale infolijn 02 534 18 24. Juristen staan van maandag tot vrijdag van 10 u. tot 18 u. ter beschikking om vragen te beantwoorden. Daarnaast biedt Cultuurloket ook crisisbegeleiding aan in het kader van de coronacrisis.
 

Webinars

Cultuurloket organiseert regelmatig webinars over topics waarover ze de meeste vragen krijgen. 

Welke maatregelen gelden voor mijn sector?

Protocollen voor een veilige heropstart

De cultuursector kan sinds 8 juni haar activiteiten hervatten, sinds 1 juli zijn ook activiteiten met publiek toegelaten. Dat alles moet zo veilig mogelijk gebeuren, zowel voor de gebruikers, het personeel als het publiek.  Daarvoor worden protocollen opgemaakt die de sector helpen om veilig op te starten, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad. Deze protocollen worden door de bevoegde minister bepaald, na advies van de GEES, en in overleg met de sector.

Lees meer over de sectorgidsen en protocollen voor de cultuur- en mediasector
 

Noodfonds 

Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering een noodfonds op voor de cultuur-, jeugd- en mediasector. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die de financiële schade in de drie sectoren gedeeltelijk moet compenseren.

Wat betekent deze crisis voor je subsidiedossier of verslaggeving?

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving.

Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. In de titel van de e-mail vermeld je duidelijk de naam van subsidielijn. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement  zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen. Deze regeling geldt zowel voor dossiers die via Kiosk als via e-mail worden ingediend.

Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving 2020 volgend voorjaar.

Danseres

Wat betekent deze crisis voor tax shelterdossiers?

Naar aanleiding van de coronacrisis voerde de FOD Financiën via de Circulaire 2020/C/72 een aantal tijdelijke fiscale maatregelen in rond taxshelter voor audiovisuele werken en podiumwerken. We zoomen in op de belangrijkste bepalingen:

  • Zowel voor de podiumkunsten als voor de audiovisuele sector kan de termijn waarbinnen de uitgaven gedaan moeten worden, met 12 maanden verlengd worden.
  • Het audiovisuele werk of de podiumproductie, bepaald in de raamovereenkomst, kan vervangen worden door een ander erkend werk.
  • Voor podiumkunsten gelden specifieke bepalingen over de uitgaven voor voorstellingen die waren geprogrammeerd binnen de maand na de première, maar die zijn uitgesteld door de coronamaatregelen.

Om van deze uitzondering te kunnen genieten, moet de producent kunnen aantonen dat hij rechtstreekse schade heeft geleden door de invoering van de coronamaatregelen.

Gaming

Welke maatregelen neemt het VAF in verband met de projecten Creatie (VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds)?

Het VAF neemt een eerste reeks maatregelen rond toegekende steun aan projecten. Bedoeling is de sector meer flexibiliteit en tijd te bieden in deze onzekere periode.

Kasteel van Gaasbeek

Toe­gan­ke­lijk­heid van onze in­stel­lin­gen en mu­sea

De instellingen en musea die onder het beheer van het Departement CJM vallen, zijn opnieuw open. Voor meer informatie neem je best een kijkje op de respectieve websites. 

De werking van het depot in Vilvoorde (Collectie Vlaamse Gemeenschap) is opnieuw opgestart. Selecties in het depot zijn dus weer mogelijk, evenals transporten van en naar het depot. Daarvoor moet je wel voorafgaandelijk een afspraak maken via collectievlaamsegemeenschap@vlaanderen.be.

Bereikbaarheid medewerkers Departement Cultuur, Jeugd en Media

De medewerkers van het Departement CJM werken maximaal van thuis uit, maar zijn zowel via e-mail als telefonisch bereikbaar. Je vindt hun contactgegevens op de thematische pagina's. 

Daarnaast kun je het departement bereiken op het algemene telefoonnummer en e-mailadres: