Skip to main content
Formulieren Kunsten Formulieren Kunsten

Formulieren Kunsten

Op 21 april 2021 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe Kunstendecreet goed. Vanaf 1 januari 2022 verlopen alle aanvragen volgens de regels van dit nieuwe decreet en van het bijhorende uitvoeringsbesluit. De enige uitzondering zijn de nieuwe aanvragen voor werkingssubsidies: die worden ten laatste tegen 1 december 2021 ingediend.

Momenteel lopen er ook nog structurele werkingen, projecten en beurstrajecten die ondersteund zijn in het kader van het Kunstendecreet 2013 en het daarbij horende uitvoeringsbesluit van 2018. Het gaat om de structurele werkingssubsidies voor de periode 2017 tot en met 2022, en alle beurzen en projectsubsidies waarvoor de aanvraag werd ingediend tot en met de ronde met indiendatum 15 september 2021. De verantwoording van alle subsidies die zijn toegekend in het kader van het decreet van 2013, moet ook verlopen volgens de regels van het decreet van 2013.

Verantwoording (Kunstendecreet 2013)

Wanneer

Voor beurzen en projectsubsidies geldt dat je het verantwoordingsverslag uiterlijk drie maanden na de opgegeven einddatum van het initiatief moet indienen via KIOSK .

Voor structurele werkingssubsidies geldt dat je het jaarlijks verantwoordingsverslag uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar moet indienen via KIOSK.

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting

Voor beurzen geldt, net zoals bij de aanvraag, dat je voor je verantwoordingsverslag de bijlage 'activiteiten, medewerkers en begroting' niet moet invullen. Een inhoudelijk verslag volstaat.

Als je een verantwoordingsverslag indient voor een projectsubsidie of een structurele werkingssubsidie die werd toegekend in het kader van het decreet van 2013, moet je het formulier Activiteiten, medewerkers en begroting invullen en uploaden in KIOSK als bijlage bij het verantwoordingsdossier.

Dit formulier is hetzelfde dat je ook al gebruikte bij je aanvraagdossier. Een correct en volledig ingevuld formulier bij het verantwoordingsverslag geeft ons waardevolle informatie over je artistieke activiteiten en publieksbereik, de (correcte vergoeding van) medewerkers, en de financiële resultaten van jouw project of werking. Een toelichting bij de verschillende tabbladen vind je in het formulier zelf. Je neemt best vooraf het tabblad “identificatie” en het document met veel gestelde vragen door.

Aanvragen (Kunstendecreet 2021)

Vanaf 1 oktober 2021 kun je een aanvraagdossier voor een structurele werkingssubsidie aanmaken en indienen via de webapplicatie KIOSK. De uiterste indiendatum is 1 december 2021.

Start met het lezen van de informatie op deze pagina en in de handleiding. Zo vind je je weg in alle facetten van het aanvraagdossier, inclusief de verplichte onderdelen:

Bekijk zeker ook het document met veel gestelde vragen i.v.m. de werkingssubsidies. Deze wordt voortdurend aangevuld op basis van jullie vragen en onze antwoorden.

Vragen

Heb je een vraag over KIOSK? Raadpleeg de handleiding op onze website, download de handleiding in PDF-formaat, of stuur een mail naar kiosk@vlaanderen.be (voor technische vragen of vragen over lopende dossiers of dossiers in aanvraag).

Heb je algemene vragen over de subsidies binnen het Kunstendecreet? Contacteer het team Kunsten.

Team Kunsten
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42