Skip to main content
Nieuwsbericht

Geen uittreksel strafregister nodig voor vrijwilligers in het jeugdwerk

Vanaf 1 februari 2023 verplicht de Vlaamse Regering om voor nieuwe medewerkers in bepaalde functies een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. Bedoeling is om minderjarigen zo beter te beschermen en een mogelijke aantasting van hun fysieke, psychische of seksuele integriteit te vermijden. Voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk geldt echter een uitzondering op deze regelgeving.

Spelende kinderen

Waarover gaat het?

De Vlaamse Regering keurde in mei 2022 nieuwe regelgeving goed over de verplichting voor bepaalde organisaties om voor bepaalde medewerkers het uittreksel uit het strafregister model 596.2 te controleren. Het gaat meer bepaald over medewerkers van organisaties die activiteiten aanbieden in de context van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Deze regelgeving geldt dus ook voor het jeugdwerk in Vlaanderen en in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en gaat op 1 februari 2023 in.

Uitzondering voor vrijwilligers in het jeugdwerk

De Vlaamse Regering bepaalde echter een uitzondering op deze regelgeving voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Dat betekent dat jeugdwerkorganisaties nooit een uittreksel uit het strafregister moeten opvragen als ze vrijwilligers aanwerven.
 

Draaiboek voor de jeugdsector

In samenwerking met de sector ontwikkelden we een draaiboek voor het jeugdwerk om deze regelgeving in de praktijk haalbaar te maken. In het draaiboek leggen we uit hoe de controleverplichting van het uittreksel uit het strafregister concreet moet worden toegepast. Wie moet een uittreksel voorleggen en wie niet? Wanneer moet dat gebeuren? En hoe ga je als organisatie om met de gegevens op het uittreksel? 

Meer info, een flowchart en een overzicht van veelgestelde vragen vind je op de website van De Ambrassade.