Overslaan en naar de inhoud gaan

Advies over specifieke hulp aan dove gebarentalige vluchtelingen

29 maart 2022

De oorlog in Oekraïne dwingt de Adviescommissie VGT nog maar eens om de problematiek rond dove gebarentalige vluchtelingen onder de aandacht te brengen. De huidige situatie van de Oekraïense vluchtelingen toont heel duidelijk aan dat er een kader nodig is voor de opvang van en de communicatie met dove gebarentalige personen die hun thuisland moeten ontvluchten. Vele nu inderhaast genomen individuele en overheidsinitiatieven zijn erop gericht om de Oekraïense vluchtelingen op korte en langere termijn te huisvesten, psychologisch te ondersteunen en te helpen om hun plots verwoeste leven min of meer weer op de rails te krijgen.

De adviescommissie vraagt in deze specifieke situatie maar ook in een ruimere context om aandacht voor de dove gebarentalige vluchtelingen, een zeer kwetsbare groep binnen de grotere groep van vluchtelingen. Toegankelijke communicatie en informatie voor deze dove gebarentalige vluchtelingen is een belangrijk aandachtspunt. En hoewel dit nu een acute crisis betreft, dringt de adviescommissie ook aan op een algemeen duurzaam kader dat in de toekomst kan gelden voor alle dove gebarentalige vluchtelingen.

Dit advies kwam er met de gewaardeerde input van  Doof Vlaanderen en behandelt volgende topics binnen toegankelijkheid en communicatie: communicatie via tolken, websitetoegankelijkheid, onderwijs voor kinderen van vluchtelingen, begeleiding en dagopvang, sociale contacten en welbevinden, psychologische ondersteuning (met dank aan Goedele De Clerck) en een duidelijke handleiding voor de begeleiding van gebarentalige verzoekers.
 

Advies - volledige tekst

Advies - specifieke hulp aan dove gebarentalige vluchtelingen

ADVIESCOMMISSIE VGT

Bekijk alle adviezen