Overslaan en naar de inhoud gaan

Infosessie over de Europese subsidieprogramma’s voor jongeren

Werkt jouw organisatie voor en met maatschappelijk kwetsbare jongeren, vooral NEET-jongeren? Dan willen we je graag laten kennismaken met een aantal Europese subsidieprogramma's die ook voor hen interessant zijn en die kunnen bijdragen aan een betere toekomst. Op onze infosessie in het najaar verneem je er alles over.

Wat

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wil organisaties wegwijs maken in de verschillende Europese subsidieprogramma’s die kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor jongeren. Daarom organiseren we samen met JINT en VLEVA een infosessie waarin we een aantal interessante programma’s voorstellen:

Het subsidieprogramma Erasmus+ is het EU programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Erasmus+ Jeugd is het jeugd-luik binnen Erasmus+ en ondersteunt internationale ontmoeting en uitwisseling voor en door jongeren en jeugdwerkers van jeugdorganisaties in de vrije tijd.

Het Erasmus+ programma zet zich in voor hoogwaardige en inclusieve trajecten op het gebied van onderwijs, opleiding, informeel en niet-formeel leren om de kwalificaties en vaardigheden te verwerven die jongeren nodig hebben om deel te nemen aan de democratische samenleving, om intercultureel begrip op te doen en een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt te maken.

 • European Solidarity Corps en Bel ’J      
  • Het European Solidarity Corps zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Met subsidies en ondersteuning neem je zo een vrijwilliger, stagiair of werknemer in je organisatie op, of help je jongeren hun eigen project opzetten.
  • Bel'J is een programma van de Duitstalige, Franse en Vlaamse Gemeenschap en moedigt ontmoetingen tussen jongeren uit de andere Belgische gemeenschappen aan. Bel’J ondersteunt groepsuitwisseling, vrijwilligerswerk, mobiliteit van jeugdwerkers, jobshadowing en samenwerkingsprojecten in eigen land.
 • Creative Europe                              

Creative Europe is het 7-jarige subsidieprogramma (2021-2027) van de Europese Commissie ter bevordering en ondersteuning van de internationale samenwerking in de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Creative Europe bestaat uit 3 luiken: een luik Cultuur voor de culturele en creatieve sectoren, een luik MEDIA voor de audiovisuele sector en een cross-sectoraal luik.

Het CERV-programma beschermt de rechten en waarden uit de EU-Verdragen, en houdt open, democratische en inclusieve samenlevingen in stand. Het programma bestaat uit 4 pijlers: ‘Beschermen en promoten van de Europese waarden’, ‘gelijkheid en rechten’, ‘engagement en betrokkenheid van burgers’ en ‘Daphne: de strijd tegen elke vorm van geweld’.

We organiseren deze infosessie in het kader van het Europees Jaar van de Jeugd (2022) en het Europees Jaar van de Vaardigheden (2023). Het eerste project zette zich o.a. in om de deelnamemogelijkheden die de EU biedt aan jongeren, met name voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, te promoten. Het Europees Jaar van de Vaardigheden geeft dan weer een nieuwe impuls aan een leven lang leren.

Europese vlag

Voor wie

Deze infosessie is vooral bedoeld voor organisaties die zich op NEET-jongeren richten. NEET staat voor Not in Education, Employment or Training. Het gaat om jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen opleiding volgden in een referentieperiode van 4 weken, geen regulier onderwijs volgen, geen opleiding volgen buiten het reguliere onderwijs of niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent).

Je bent zeker ook welkom als je organisatie niet specifiek met die doelgroep werkt en je gewoon interesse hebt in de Europese subsidieprogramma's.

Waar en wanneer

 • Maandag 25 september 2023, van 9.30 tot 13.30 uur
 • Ellipsgebouw, Auditorium A.06, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. 

Programma

We starten met een korte voorstelling van de verschillende programma’s. Daarna volgen parallelsessies, waarin je 2 programma’s in detail kunt leren kennen.

9.30 uur

Onthaal met koffie en thee 

10 uur  

 • Welkomstwoord door Jan Vanhee (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

 • Voorstelling Europese subsidieprogramma’s (VLEVA)

 • Getuigenissen van goede praktijken (JINT)

11 - 11.35 uur

11.40 - 12.15 uur 

Parallelsessies

Kies bij je inschrijving in welke 2 subsidieprogramma's je geïnteresseerd bent. Elk Europees programma wordt 2 keer voorgesteld.

 • Erasmus+ Jeugd (JINT)
 • Erasmus+ Onderwijs, Vorming en Sport (EPOS)
 • European Solidarity Corps & Bel'J (JINT)
 • Creative Europe (Creative Europe Desk Vlaanderen)
 • Citizens, Equality, Rights and Values (Europese Commissie) - Opgelet: deze sessie vindt plaats in het Engels.
12.15 - 12.30 uur Slotmoment in het auditorium

12.30 - 13.30 uur 

Netwerklunch 

Schrijf je in

De inschrijvingen zijn afgesloten. 

Logo Europees Jaar van de Jeugd
Logo European Year of Skills