Overslaan en naar de inhoud gaan

Infosessie over de subsidielijn experimentele jeugdprojecten

Experimenteren is eigen aan kinderen en jongeren, misschien zet jouw vereniging daar ook op in. Kies je voor een vernieuwende methodiek of inhoud en speel je in op actuele ontwikkelingen en behoeften in de jeugdsector of in het leven van kinderen en jongeren? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor experimentele projecten. Om toekomstige subsidieaanvragers te ondersteunen, houden we op 19 juni een infosessie.

Experimenteel project

Wat

De Vlaamse overheid verleent jaarlijks subsidies aan verenigingen die experimentele projecten voor de jeugd of in de jeugdsector opzetten op een van de volgende terreinen:

  • jeugdwerk (Vlaams niveau)
  • informatie aan of over de jeugd en beleidsparticipatie van de jeugd (Vlaams niveau)
  • cultuureducatie van de jeugd (Vlaams niveau)
  • bovenlokaal jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en/of kinderen en jongeren met een handicap (bovenlokaal niveau)

Tijdens deze infosessie loodsen we je doorheen de subsidieprocedure: de algemene subsidievoorwaarden, de inhoudelijke criteria, het aanvraagdossier, de beoordeling van de aanvraag, de toekenning en uitbetaling en de verantwoording na afloop van het project. Daarna lichten we ter inspiratie een aantal eerder gesubsidieerde experimentele projecten wat uitgebreider toe. We voorzien ook voldoende tijd voor vragen.

Voor wie

Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die een project opzetten op een van de vier bovenstaande terreinen. Voor projecten op het bovenlokale niveau komen ook feitelijke verenigingen, privaatrechtelijke rechtspersonen met niet-commercieel karakter of intergemeentelijke projectverenigingen in aanmerking.

Projecten van erkende of gesubsidieerde verenigingen op basis van het decreet bovenlokaal jeugdwerk of het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid komen niet in aanmerking.

Waar en wanneer

  • Maandag 19 juni 2023 van 13.30 tot 15.30 uur
  • Hendrik Consciencegebouw, polyvalente zaal 1B15 , Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlak bij het station Brussel-Noord)

Programma

13.30 u. Onthaal met koffie, thee en frisdrank
13.45 u.
  • Toelichting subsidievoorwaarden en aanvraagprocedure
  • Voorstelling eerder gesubsidieerde experimentele projecten
15 u. Vragenronde
15.30 u. Einde

 

Schrijf je in

Je kunt je niet meer inschrijven voor deze infosessie. We delen de presentatie later op onze website.

Meer info