Overslaan en naar de inhoud gaan

Infosessie verantwoording werkingssubsidies jeugdverenigingen

Ontvang je als erkende jeugdvereniging een werkingssubsidie? Dan moet je het gebruik van die subsidie jaarlijks verantwoorden door een werkings- en financieel verslag over het voorgaande jaar in te dienen. Om je al voor te bereiden op de verantwoording over 2023, organiseren we op maandag 23 oktober samen met De Ambrassade een infomoment.

Kinderen die toneel spelen

Wat

In deze infosessie geven we meer uitleg over de verschillende aspecten van de jaarlijkse verantwoording:

  • de realisatie van de modules;
  • de uitvoering van de subsidieovereenkomst;
  • het financiële verslag, inclusief het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant.

De Ambrassade informeert je hoe jouw vereniging zich op die verschillende aspecten kan voorbereiden. Daarna vertellen een aantal jeugdverenigingen hoe zij de verantwoording aanpakken

Je moet het werkingsverslag en financieel verslag over 2023 uiterlijk op 31 maart 2024 bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media indienen. Er gelden geen coronabeperkingen meer, dus zijn de gebruikelijke decretale vereisten van toepassing.

Voor wie

Deze infosessie is bedoeld voor directeurs, coördinatoren en jeugdwerkers van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen die erkend en gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

Volg jij het subsidiedossier van je vereniging inhoudelijk of financieel op? Neem dan zeker deel aan deze infosessie.

Waar en wanneer

  • Maandag 23 oktober van 9.30 tot 15 uur.
  • Hendrik Consciencegebouw, Polyvalente zaal 1B15, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord) 

Programma

9.30 u. Onthaal met koffie
10 u.

Toelichting over de jaarlijkse verantwoording. We voorzien ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden
 (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

12 u. Lunch
13 u.

Keuze uit een van de volgende workshops (De Ambrassade):

  1. De registratie van activiteiten en deelnemers voor de modules. We laten enkele verenigingen aan het woord en wisselen ideeën uit.
  2. De organisatie van de boekhouding en de vertaling naar het financiële sjabloon. We laten enkele verenigingen aan het woord en duiden de impact in de praktijk. We besteden ook aandacht aan de keuze van en de samenwerking met de revisor of externe accountant.
  3. Een gesprek onder de deelnemers: hoe komt het werkingsverslag over de uitvoering van de subsidieovereenkomst tot stand? Hoe kun je dat proces binnen je vereniging organiseren? We voorzien ook tijd om andere ondersteuningsvragen op het zakelijke vlak aan te kaarten.
14.45 u. Vooruitblik naar volgende ondersteuningsmomenten
15 u. Einde

 

Schrijf je in

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je toch nog deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Kari Alloo.