Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspiratiedag: valorisatie van jeugdonderzoek met oog voor kinderrechten

In Vlaanderen is er heel wat kennis, onderzoek en praktijkexpertise over kinderen en jongeren voorhanden. Maar hoe zorgen we ervoor dat beleidsmensen en praktijkwerkers er effectief mee aan de slag gaan? En dat bovendien de kinderrechten niet uit het oog verloren worden? Op het inspiratiemoment van 25 november willen we daar samen met het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) over nadenken.

Lachend kind

Wat

Een innovatief en creatief Vlaanderen waar kinderrechten centraal staan, valoriseert kennis, onderzoek en praktijkexpertise over kinderen en jongeren. Bovendien willen we in Vlaanderen kunde, vaardigheden en attitudes versterken waarmee we samen de rechten van alle kinderen en jongeren kunnen waarborgen en erkennen.

Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen en jongeren het recht om hun mening te uiten én moet er met die mening rekening worden gehouden in alle aangelegenheden die hen aanbelangen. Een belangrijke manier om dat recht te realiseren is door hen ook in wetenschappelijk onderzoek een stem te geven over thema’s die hen aanbelangen.

Beide aspecten vragen om verbinding, samenwerking en dialoog over alle boeiende initiatieven in Vlaanderen heen. Een inspiratiemoment is daarvoor de ideale gelegenheid.

Voor wie

Voor onderzoekers, beleidsmakers uit alle beleidsdomeinen die te maken krijgen met jeugdonderzoek en mensen uit de praktijk.

Waar en wanneer

  • Vrijdag 25 november 2022 van 9 tot 12.30 uur.
  • Hendrik Consciencegebouw - Zaal Marie & Pierre Curie (1B15 + 1C15), Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (vlakbij het station Brussel-Noord).

Programma

Met de hulp van inspirerende sprekers denken we na over de betekenis van valorisatie van jeugd- en kinderrechtenonderzoek. In tafelsessies bespreken we verschillende voorbeelden en staan we stil bij de uitdagingen die met valorisatie gepaard gaan.

8.45 u. Ontvangst met koffie
9.15 u. Valorisatie? Meerwaarde creëren vanuit verschillende perspectieven. Een creatieve denkoefening.
9.45 u. Tafelsessie 1

10.45 u.

Pauze
11 u. Tafelsessie 2
12 u. Kort: wat nemen we mee?

 

Schrijf je in

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je toch nog deelnemen? Stuur dan een e-mail naar Eva Van Passel.

Vragen

Heb je vragen over deze inspiratiedag? Stuur dan een mailtje naar Eva Van Passel.