Overslaan en naar de inhoud gaan

Rondetafelgesprekken collectievorming kunst in de publieke ruimte

Tramaine De Senna - Figure of Color

Wat

Platform Kunst in Opdracht merkte bij verschillende steden een nood aan visie op collectievorming van hedendaagse kunst in de publieke ruimte. Vaak groeit dit patrimonium ad hoc en is er geen vooropgesteld beeldkwaliteitsplan over waar de stad naartoe wil met kunstwerken in de publieke ruimte.

Hoe positioneren deze werken zich tegenover elkaar? Hoe treden ze in dialoog met gebouwen of pleinen? Hoe verhouden de permanente werken zich ten opzichte van tijdelijke initiatieven? Welke werken worden permanent na een festival of biënnale? Welke communicatie en publiekswerking is relevant? Hoe moet je omgaan met reacties van bewoners? 
 
Deze en andere vragen krijgen vooraf weinig aandacht. Zelfs het overzicht bewaren van welke werken zich in de publieke ruimte bevinden, is geen evidentie. En wat met het behoud en beheer, het ontsluiten, cureren en in sommige gevallen afstoten van collectiestukken? 

Platform Kunst in Opdracht wil met alle belanghebbenden in het (boven)lokaal beleid in gesprek gaan over hoe collectievorming van hedendaagse kunst in de publieke ruimte best wordt aangepakt. De bedoeling is om van elkaar te leren en te kijken hoe het platform in de toekomst bruikbare tools en beleidsaanbevelingen kan aanreiken voor lokale besturen. 

Afbeelding: Tramaine de Senna, Figure of Color, brons en gepigmenteerde was, 2020, Munthof Antwerpen © Kristien Daem, courtesy Kunst in de Stad – Middelheimmuseum 

Waar en wanneer

 • Sessie 1: vrijdag 23 september 2022, 9.30 - 13.30 uur in VAC Brugge (Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1/2, Brugge) 
 • Sessie 2: vrijdag 18 november 2022, 9.30 - 13.30 uur in VAC Antwerpen (Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 113, Antwerpen)
   

Sessie 2 is een vervolgsessie op sessie 1. Bij voorkeur volg je beide sessies.

Voor wie

De rondetafelgesprekken zijn bedoeld voor:

 • medewerkers van lokale en bovenlokale diensten cultuur, stedenbouw of openbare ruimte
 • schepenen met deze bevoegdheden 

Programma

Vóór beide sessies lichten we de bevraging van Jef Declercq en Koi Persyn bij de Vlaamse centrumsteden kort toe. 
 

Thema’s sessie 1 in Brugge: 

 • collectievorming hedendaagse kunst in de publieke ruimte, in relatie met bestaande monumenten en met erfgoed
 • behoud en beheer van een collectie in zijn geheel
   

Thema’s sessie 2 in Antwerpen:  

 • ontwikkelen van een overkoepelende visie op hedendaagse kunst in de publieke ruimte
 • spreiding en diversiteit 
 • creëren van draagvlak
   

Na elke sessie voorzien we een broodjeslunch. Je hebt ook de mogelijkheid om de collectie kunst in de publieke ruimte van de stad op eigen initiatief te bezoeken. 

Schrijf je in

Beide sessies zijn op dit moment volzet. Je kunt enkel nog inschrijven voor de wachtlijst.

 

Inschrijven is verplicht. We laten maximaal 20 deelnemers per sessie toe.

 • sessie 1: inschrijven tot en met 15 september
 • sessie 2: inschrijven tot en met 9 november

Ik schrijf me in voor
Ik blijf voor de aansluitende broodjeslunch op

Vragen