Overslaan en naar de inhoud gaan

Studiedag 'Murals als publieke kunstopdracht'

Opdrachtgevers voor kunst in de publieke ruimte kiezen de laatste tijd meer en meer voor murals op een blinde gevel of op kasten van nutsvoorzieningen. Maar wat is de aanleiding daarvoor? En wat zijn belangrijke aandachtspunten? Op de studiedag van 27 januari wil het Platform Kunst in Opdracht samen met de stakeholders inzoomen op de verschillende dimensies van de publieke ruimte als canvas.

Mural in Brussel

Wat

De afgelopen twee jaar kreeg het Platform Kunst in Opdracht via het Stimuleringsinstrument heel wat subsidieaanvragen van opdrachtgevers die kiezen voor een mural in hun stad of gemeente. Op deze studiedag willen we dit recente fenomeen van ‘murals in opdracht’ van nabij bekijken. 

Zo gaan we dieper in op onder meer de volgende vragen: Waarom kiest men voor een mural en is een analyse van de context daarbij een meerwaarde? Met welke omgevingsgebonden kaders en regelgeving moet men rekening houden? Hoe verhouden deze tijdelijke en (semi-)permanente kunstwerken zich tot de gehele collectie kunst in de publieke ruimte? En hoe gaat men om met participatie van omwonenden en andere betrokken partijen?

We vroegen de Nederlandse kunsthistorica Sandra Smets en het Gentse kunstenaarscollectief 019 om de achtergrond te bestuderen waarin dergelijke murals ontstaan of kunnen ontstaan. Fotograaf Michiel De Cleene trok in onze opdracht door Vlaanderen en Brussel om een aantal murals, blinde gevels en nutskasten op foto vast te leggen. Op deze studiedag willen we de resultaten van die opdrachten voorstellen en de aandachtspunten toelichten.

Voor wie

  • Beleidsmedewerkers cultuur, stedenbouw, stadsplanning, openbare ruimte en jeugd in Vlaanderen en Brussel;
  • Curatoren en bemiddelaars kunst in de publieke ruimte;
  • Bureaus met focus op murals in de (semi)publieke ruimte;
  • Beeldend kunstenaars.

Waar en wanneer

Programma

09.30 - 10.00 u. Onthaal met koffie en thee
10.00 - 10.10 u. Welkom en intro door Platform Kunst in Opdracht
10.10 - 10.30 u. Lezing Wouter Davidts (vakgroep Architectuur en Stedenbouw Universiteit Gent) over het kunsthistorische perfectief van murals en hun relatie tot de architectuur en de publieke ruimte
10.30 - 10.50 u. Lezing Dries Van Melkebeke (ambtenaar kunst in de publieke ruimte en streetart stad Gent) over het driesporenbeleid van de stad Gent met betrekking tot streetart
10.50 - 11.10 u.

Lezing fotograaf Michiel De Cleene over zijn foto-essay 'murals en nutskasten in Vlaanderen en Brussel'

11.10 - 12.30 u. Panelgesprek o.l.v. Wouter Davidts met Dries Van Melkebeke, Michiel De Cleene, Marie Swyzen (stedenbouwkundige bij Team Vlaams Bouwmeester) en Jan Hermans (cultuurbeleidscoördinator gemeente Herzele) over de ruimtelijke kwaliteit van het publieke domein
12.30 - 13.45 u. Lunch
13.45 - 14.05 u. Lezing kunsthistorica en journaliste Sandra Smets over de ontwikkeling van streetart in relatie tot toenemende gentrificatieprocessen, met case studies uit Rotterdam.
14.05 - 14.25 u. Lezing Hanka Otte (docent en onderzoeker Universiteit Groningen) over een ‘commons-benadering’ van de publieke ruimte en wat dat zou kunnen betekenen voor murals in opdracht
14.25 - 14.45 u. Lezing Arno Arnouts (teamverantwoordelijke dienst Vrije Tijd district Deurne) over het betrekken van bewoners en gebruikers van de publieke ruimte bij wijkprojecten zoals ‘Kroonjuwelen van Deurne’
14.45 - 16.00 u. Panelgesprek o.l.v. Liesbeth Huybrechts (vakgroep Architectuur en Kunst, Universiteit Hasselt) met Sandra Smets, Hanka Otte, Arno Arnouts, Arnout De Cleene (Gents kunstenaarscollectief 019) en Bjørn Van Poucke (curator van The Chrystal Ship en andere streetartprojecten).
16.00 - 17.00 u. Netwerkmoment met afsluitende drink

 

Inschrijven

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je toch nog deelnemen, stuur dan een e-mail naar annemarie.maene@vlaanderen.be.

Meer info

Heb je vragen over deze studiedag? Contacteer ons via platformkunstinopdracht@vlaanderen.be