Overslaan en naar de inhoud gaan
Agenda Agenda

Studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'

Op 10 december organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed in nauwe samenwerking met FARO een studiedag in Brussel: ‘Samen inzetten op depotuitdagingen’.

Erfgoed met zorg bewarenvoor de toekomst brengt vele uitdagingen met zich mee. Dieuitdagingenspelen zowel voor cultureel erfgoed als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk. 

De Vlaamse Regering engageerde zichin hetVlaamse Regeerakkoord 2019-2024toteenregierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan die uitdagingen.In 2020 werkten het DepartementCultuur, Jeugd en Mediaen het agentschap OnroerendErfgoedaaneen analyse van de uitdagingen en een gezamenlijkevisievorming.   

Kunstwerken in een rek in het depot in Vilvoorde

Wat

Op deze studiedag willen we de cultureel- en onroerenderfgoedactoren de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten.

Tijdens deze dag geven we toelichting bij:  

  • de analyses die gebeurden en waaraan nog nood is; 
  • de visie die vooropgesteld wordt voor het afgestemde depotbeleid; 
  • de wijze waarop de regierol een invulling krijgt en welke ondersteuning er is. 

Foto: depot Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Waar en wanneer

De studiedag vindt plaats op 10 december in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. 
Verdere communicatie en een programma volgen in het najaar. Noteer de studiedag alvast in je agenda!