Overslaan en naar de inhoud gaan

VOLZET- Studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'

Op 1 april 2022 (nieuwe datum - oorspronkelijke datum 10 december 2021) organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed, in nauwe samenwerking met FARO, een studiedag in Brussel: ‘Samen inzetten op depotuitdagingen’.

Doel van de dag

Het merendeel van ons erfgoed wordt bewaard in depotruimtes die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Erfgoed met zorg bewarenvoor de toekomst brengt vele uitdagingen met zich mee. Dieuitdagingenspelen zowel voor cultureel erfgoed als voor onroerend erfgoed. Veel van dat erfgoed wordt bewaard in depotruimtes, die minder zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Het bewaren in depots en de depotwerking zijn daarom niet minder belangrijk.

Kunstwerken in depot

De Vlaamse Regering engageerde zichin hetVlaamse Regeerakkoord 2019-2024toteenregierol voor een afgestemd depotbeleid. Ze wil de sectoren ondersteunen om een antwoord te bieden aan die uitdagingen.In 2020 analyseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Mediaen het agentschap Onroerend Erfgoedde uitdagingen en werkten ze samen een visie uit. 

Aan de hand van de gezamenlijke doelen geven we de richting aan voor het verdere beleid en willen we de cultureel- en onroerenderfgoedsector dichter bij elkaar brengen.

Foto: Depot van de Collectie Vlaamse Gemeenschap in Vilvoorde © Danica O. Kus

Op de studiedag op vrijdag 1 april 2022 lichten we de regierol voor een afgestemd depotbeleid toe en bieden we de cultureel- en onroerenderfgoedorganisaties de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Deze studiedag wordt georganiseerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed, in nauwe samenwerking met FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed en het Vlaams Depotnetwerk (onroerend erfgoeddepots).

Programma

Voorlopig is deze studiedag volzet. Benieuwd naar het programma?

Programma