Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorstelling REFLECTOR 2.0 en kinderrechtenmonitor 2.0

Kinderen en jongeren hebben het recht betrokken te worden bij beleidsbeslissingen, maar dat gebeurt nog te weinig. Met het project REFLECTOR 2.0 willen we beleidsmakers een aantal instrumenten aanreiken om de jeugd meer bij hun beleidswerk te betrekken. Op 29 november stellen we ze graag aan je voor. In de namiddag zetten we het onderzoek naar de nieuwe kinderrechtenmonitor in de kijker, een interessante tool voor beleidsmedewerkers om de leefsituatie van kinderen en jongeren te monitoren.

Met REFLECTOR 2.0 en de kinderrechtenmonitor 2.0 willen we als Vlaamse overheid de vinger aan de pols houden: wat leeft er echt bij kinderen en jongeren? Dat kunnen we alleen weten als we hen bij het beleid betrekken en hun leefsituatie in beeld brengen. Bovendien komen we zo tot een relevant en onderbouwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.   

Kind met megafoon tijdens optocht

REFLECTOR 2.0: geef kinderen ook een stem

Heel wat beleidsbeslissingen van de Vlaamse overheid hebben een impact op kinderen en jongeren. Denk maar het aan beleid rond jeugdhulp, onderwijs, mobiliteit, klimaat enzovoort. Kinderen en jongeren hebben dan ook het recht om gehoord te worden in beslissingen die hen aanbelangen. Dat gebeurt nu nog te weinig.

Daarom initieerde de Vlaamse minister van Jeugd het project REFLECTOR 2.0. Dat moet Vlaamse beleidsmakers bewustmaken van het belang van beleidsparticipatie van kinderen en jongeren en hen de nodige instrumenten aanreiken om de jeugd bij hun beleidswerk te betrekken. Het versterken en aanmoedigen van beleidsparticipatie is immers een belangrijke doelstelling uit het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan

We gaven het Kenniscentrum Kinderrechten de opdracht om die ondersteuningstools te ontwikkelen, en ook om de huidige instrumenten van het jeugd- en kinderrechtenbeleid te versterken en beter op elkaar af te stemmen. Op 29 november stellen we de resultaten graag voor.

Voorstelling onderzoek kinderrechtenmonitor 2.0

De kinderrechtenmonitor omvat indicatoren die de leefsituatie van kinderen in beeld brengen. Met een geactualiseerde kinderrechtenmonitor wensen we de naleving van het Kinderrechtenverdrag in Vlaanderen te monitoren en het welzijn van kinderen te verhogen. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, organisaties uit het middenveld en de academische wereld. 

Bedoeling is dan ook dat beleidsmedewerkers van overheids- en middenveldorganisaties en onderzoekers met de kinderrechtenmonitor aan de slag kunnen gaan. 

Daarom besteedden we een onderzoeksopdracht uit aan de AP Hogeschool, die daarvoor samenwerkt met Hogeschool Gent en het Kenniscentrum Kinderrechten. Op 29 november stellen de onderzoekers hun onderzoeksresultaten voor.

Voor wie

Voor beleidsmedewerkers van overheids- en middenveldorganisaties en onderzoekers gespecialiseerd in jeugdbeleid, kinderrechten en participatie.

Waar en wanneer

 • Woensdag 29 november 2023
  • Voormiddag: REFLECTOR 2.0 van 9.30 tot 12.45 u.
  • Namiddag: Kinderrechtenmonitor 2.0 van 13.45 tot 16.30 u.
 • Hendrik Consciencegebouw, Auditorium, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Programma

Voormiddag: REFLECTOR 2.0

9.30 u.  Onthaal met koffie
10 u.

Verwelkoming - Benedicte Roose (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Toelichting van 'Ookeenstem' - Roel Rubens (Kenniscentrum Kinderrechten)

10.30 u. Tedtalk over beleidsparticipatie met kinderen en jongeren - Lisselotte Lowagie (Agentschap Opgroeien)
10.45 u.

Keuze uit één van de volgende sessies:

 • De instrumenten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Door een integrale benadering is het mogelijk alle ingrijpende domeinen te vatten in het leven van kinderen en jongeren tot en met 30 jaar. Om dat te bereiken heeft de Vlaamse overheid verschillende instrumenten voorhanden, waaronder het JKP, het verticaal overleg, JoKER… maar wat betekenen deze instrumenten juist? En hoe kun je hier gebruik van maken in je werk als beleidsmedewerker?

 • Recht op participatie

De initiatieven en ontwikkelde tools voor beleidsparticipatie kaderen in het recht op participatie. Participatierechten vormen, naast de protection rights en de provision rights, een van de 3 centrale clusters van het Kinderrechtenverdrag. We maken de brug tussen de juridische achtergrond en de dagelijkse realiteit van kinderen én beleidsmedewerkers.

11.30 u.

Keuze uit één van de volgende sessies:

 • In gesprek met kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen in België stemmen vanaf 18 jaar, maar beleidsparticipatie is meer dan dat. Structurele betrokkenheid bij beleid en in dialoog gaan met kinderen en jongeren is noodzakelijk. Hoe kunnen we meer gehoor geven aan hun stem? We gaan in gesprek met kinderen en jongeren met ervaring in beleidsparticipatie.

 • Aan de slag met de participatiecirkel

De participatiecirkel is een concrete tool die ontwikkeld is in het kader van 'Ookeenstem' voor beleidsmedewerkers. Het biedt ondersteuning om een proces van beleidsvoering participatief aan te pakken. Tijdens deze sessie duiden we dit instrument en passen we het toe op jouw concrete werksituatie.

12.30 u. Afsluiter van de voormiddag: Wat nu?
12.45 u.  Lunch

Namiddag: Kinderrechtenmonitor 2.0

13.45 u.

Inleiding over het waarom van monitoring - Joost Van Haelst (Departement Cultuur, Jeugd en Media)

14 u.

Toelichting van de visie, het proces en de aanbevelingen van het onderzoek - Nathalie Van Ceulebroeck (AP Hogeschool)

14.30 u.

Stand van zaken van de nationale indicatoren kinderrechten - Anne Bourgeois (Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind)

14.45 u.

Debat over de gedeelde verantwoordelijkheid om kinderrechten te monitoren in Vlaanderen met:

 • Susan Lagaert, postdoctoraal onderzoeker en coördinator Jeugdonderzoeksplatform (JOP) – Wetenschappelijk Steunpunt Jeugd & Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek – Universiteit Gent
 • Els Van Effelterre, algemeen directeur JES vzw
 • Isabel Devriendt, directeur Samenleving bij Stad Leuven
 • Stijn Beirens, beleidsmedewerker Agentschap Opgroeien
 • Lieven Boelaert, teamverantwoordelijke Kennisontwikkeling, Departement Cultuur, Jeugd en Media
16 u.

Reflectie door Caroline Vrijens (Vlaams Kinderrechtencommissaris)

16.15 u. Slotwoord van de Vlaamse minister van Jeugd, Benjamin Dalle
16.30 u. Netwerkdrink

 

Schrijf je in

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Heb je ondertussen al vragen of opmerkingen? Neem contact op met Benedicte Roose (REFLECTOR 2.0) of Joost Van Haelst (Kinderrechtenmonitor 2.0). 

Meer info