Overslaan en naar de inhoud gaan

We­bi­nar Sti­mu­le­rings­in­stru­ment 'Kunst in Op­dracht in de pu­blie­ke ruim­te'

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht lanceerde de minister van Cultuur een nieuwe projectoproep die de realisatie van kwaliteitsvolle kunstwerken in de publieke ruimte mogelijk maakt.

Het doel van de subsidielijn is het verlenen van een kunstopdracht aan een professionele kunstenaar voor of vanuit een interessante maatschappelijke context of situatie. Dit kan door een voorstel in te dienen dat zich duidelijk verbindt met een specifieke locatie in de publieke ruimte. Maar ook een project dat niet aan een specifieke plek gebonden is of een situatie die voor een gemeenschap een maatschappelijke meerwaarde heeft, kan een aanleiding zijn voor een kunstopdracht.

Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht

Voorwaarden en indiendata

Webinar

Op dinsdag 23 november 2021, om 10 uur organiseren we een webinar over deze subsidielijn. Tijdens de infosessie verduidelijken we de inhoudelijke contouren van deze stimuleringsregeling en geven we meer uitleg over de aanvraagtool KIOSK.

Je kunt niet meer inschrijven voor dit webinar. Wil je toch nog deelnemen? Stuur een e-mail naar lore.deproost@vlaanderen.be of klik op deze deelnamelink.