Overslaan en naar de inhoud gaan
Agenda Agenda

Webinar 'Investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur'

De minister van Jeugd wil een nieuwe impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en verbreden.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert daarom een nieuwe oproep om investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur aan te vragen. De oproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden

KWA­LI­TEITS­VOL­LE BA­SIS­VOOR­ZIE­NIN­GEN EN IN­RICH­TING VAN JEUGD­IN­FRA­STRUC­TUUR

Wie kan een aanvraag indienen? Welke kosten komen in aanmerking? Ontdek alles over de nieuwe subsidielijn.

Voorwaarden en indiendata

Webinar 15 oktober

Op vrijdag 15 oktober om 10 uur organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar via MS Teams. De inschrijvingen zijn afgesloten. Klik op deze link om deel te nemen aan het webinar. Ondervind je technische problemen? Stuur een mail naar lore.deproost@vlaanderen.be.

De opname en presentatie van het webinar verschijnen later op onze website.