Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar over het uittreksel strafregister voor de cultuursector (2)

Vanaf 1 februari 2023 moeten organisaties het uittreksel strafregister opvragen en controleren voor elke nieuwe medewerker die op structurele wijze in contact komt met minderjarigen. Maar hoe ziet die controleverplichting er in de praktijk uit? Geldt ze voor elke organisatie en medewerker in het (sociaal-)culturele veld? Hoe moet je als werkgever zo’n uittreksel interpreteren? En wat als er toch iets fout loopt? Deze en nog vele andere vragen beantwoorden we tijdens deze online infosessie.

De nieuwe verplichting geldt voor organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder ‘opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen’. Dat wil zeggen dat alle (sociaal-)culturele organisaties met een jeugdwerking of een aanbod aan kinderen en jongeren onder dit toepassingsgebied kunnen vallen. Daarnaast geldt die maatregel niet enkel voor beroepskrachten, maar ook voor vrijwilligers in de cultuursector.

Bedoeling van de nieuwe regelgeving is om de fysieke, psychische en seksuele veiligheid en integriteit van minderjarigen beter te beschermen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontwikkelde in samenwerking met de sector een draaiboek voor de cultuursector om deze regelgeving in de praktijk haalbaar te maken.

Stockbeeld van een hamer in de rechtbank

Wat

Tijdens de infosessie staan we stil bij de uitvoering van dit decreet voor alle mogelijke organisaties binnen het culturele veld en lichten we de verschillende onderdelen van het draaiboek (toepassingsgebied, controle, beoordeling, privacy-overwegingen, aansprakelijkheid, …) toe aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. We voorzien ook voldoende ruimte voor vragen.
 

Voor wie

Voor alle (toekomstige) werknemers, organisaties en vrijwilligers uit de cultuursector. Of je nu een circus- of amateurkunstenaar bent of als vrijwilliger aan de slag bent binnen het sociaal-culturele veld, iedereen is welkom.

Waar en wanneer

  • Donderdag 16 maart 2023 van 15 tot 16.30 uur.
  • Online via MS Teams. Enkele dagen voordien bezorgen we je een deelnamelink. We nemen de infosessie ook op en delen de opname en presentatie daarna met de deelnemers, en ook op deze website.

Programma

  • Wat schrijft het decreet precies voor? Voor welke organisaties geldt de controleverplichting?
  • Voor welke medewerkers is de controleverplichting wel en niet van toepassing?
  • Hoe verloopt de controle? En de beoordeling?
  • Hoe moet ik met deze gegevens omgaan op vlak van privacy?
  • Wie is er aansprakelijk als er toch iets fout loopt?
  • Q&A
     

Schrijf je in voor de sessie van 16 maart

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je toch nog deelnemen? Stuur dan een mailtje naar Kari Alloo.