Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar ‘Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen’

Op woensdag 8 december presenteert het Departement Cultuur, Jeugd en Media in samenwerking met Bataljong de resultaten van de tweemeting lokaal jeugdbeleid.

Wat

Lokale besturen maken sinds 2014 een strategisch meerjarenplan (MJP) op als instrument binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het MJP neemt de plaats in van de diverse afzonderlijke sectorale plannen, zoals het jeugdbeleidsplan een afzonderlijk plan voor het lokale jeugdbeleid was. Deze tweemeting analyseert het jeugdbeleid onder het MJP 2020-2025. Dat is het tweede meerjarenplan dat door de lokale besturen werd uitgewerkt. Jeugdschepenen, jeugdambtenaren en jeugdraadsleden werden bevraagd via een uitgebreide websurvey.

De 2-meting is een vervolgonderzoek. De Vlaamse overheid volgt namelijk sinds 2013 de lokale beleidspraktijk in het jeugdbeleid en het planproces in de context van BBC systematisch op. In dat jaar werd een 0-meting georganiseerd. Doel was om zicht te krijgen op evoluties, verwachtingen en ervaringen rond het plannen en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. In 2016 volgde een 1-meting. Die schetste evoluties sinds de 0-meting en analyseerde de nieuwe context en tools voor de lokale beleidscyclus onder het eerste strategische MJP.

De focus in deze 2-meting ligt, ten eerste, op het MJP 2020-2025 en de wijze waarop dit plan werd opgemaakt en wordt uitgevoerd in de lokale besturen in Vlaanderen. We analyseren de aspecten van het planproces, de opmaak, uitvoering, bijsturing en opvolging van het MJP, en bekijken de rol en tevredenheid van de kernactoren rond deze elementen. Ten tweede focust deze 2-meting op de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het MJP 2020-2025. Zo bekijken we de inspraak die de jeugdraad heeft bij zowel de opmaak als de toepassing van het lokale jeugdbeleid, en gaan we ruimer na op welke manieren kinderen en jongeren input kunnen leveren voor het lokale jeugdbeleid.

Voor wie

Voor lokale jeugdambtenaren, jeugdschepenen, lokale jeugdraadvoorzitters en andere geïnteresseerden in lokaal jeugdbeleid.

Wanneer

Woensdag 8 december van 10 u. tot 12 u.

Waar

Online via WebinarGeek. De dag voor het webinar krijg je een deelnamelink toegestuurd. We nemen het webinar ook op. Zo kun je de presentatie achteraf herbekijken of delen met je collega’s.  

Programma

10 u. - 10.10 u. Verwelkoming door Benjamin Dalle, minister van Jeugd
10.10 u. - 10.45 u. Voorstelling van het onderzoeksrapport ‘Tweemeting jeugdbeleid in lokale besturen’
Ellen Fobé (KU Leuven Instituut voor de Overheid)
10.45 u. - 12u.

Reflecties op resultaten en aanbevelingen. We gaan in gesprek met:

  • Andy De Cock, burgemeester van Laarne
  • Joke Verschueren, algemeen directeur van Hoogstraten
  • Hannes Vanmeenen, programmaregisseur Kinderen en Jongeren Kortrijk
  • Annelies Hautekeete, diensthoofd Jeugd Bornem
  • Julie Sap, jeugdconsulent Torhout
  • Nele Casneuf, jeugdraadvoorzitster Lokeren
  • Jurgen Sprangers, directeur Bataljong

rond volgende thema’s:

  • De vele gezichten van het lokale jeugdbeleid
  • Lokale beleidsparticipatie en de jeugdraad
  • De rol van Vlaanderen in lokaal jeugdbeleid

 

Schrijf je in

De inschrijvingen zijn afgesloten. Wil je toch nog deelnemen aan het webinar? Stuur dan een mailtje naar annemarie.maene@vlaanderen.be