Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote cultuur- en jeugdinfrastructuren

In 2023 gaat een nieuw subsidiereglement voor investeringssubsidies grote cultuur- en jeugdinfrastructuur van kracht. Het nieuwe reglement wordt tegen de zomer van 2023 verwacht. We zullen op deze pagina communiceren over de nieuwe indiendatum, andere wijzigingen en het bijhorende infomoment.

De onderstaande info verwijst momenteel nog naar het reglement dat tot en met 2022 in werking was. Er kunnen dus geen aanvragen meer worden ingediend op basis van dat reglement. 

Wat

De investeringssubsidie voor “grote cultuur- en jeugdinfrastructuren” is bedoeld als financiële ondersteuning voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van infrastructuur met uitzonderlijke omvang waarin een culturele werking wordt gerealiseerd die zich richt tot de hele Vlaamse Gemeenschap (en/of ruimer). Bij aankoop van een pand mogen de subsidies gebruikt worden voor zowel de aankoopprijs als de registratie- en de notariskosten.

Criteria

De algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring als grote cultuur- of jeugdinfrastructuur vind je in artikel 3 van het besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

Welke kosten komen in aanmerking

  • Algemene kosten: ereloon voor de opstellers van het ontwerp, de kosten voor de aanbesteding en de kosten voor het toezicht. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op maximaal 10% van het bedrag van de raming van de bouwwerken.
  • Kosten voor het uitvoeren van de bouwopdracht, van een energieaudit of van een toegankelijkheidsdoorlichting.

Hoe en wanneer aanvragen

Je moet je aanvraag voor deze investeringssubsidie uiterlijk op 15 mei van het lopende kalenderjaar indienen. Er is slechts één indienronde per jaar.

Dien je aanvraag in via de webapplicatie KIOSK. Daar moet je ook de raming aanvraagfase FoCI Investeringssubsidie Grote Culturele Infrastructuur opladen.

Lees zeker ook het overzicht van veelgestelde vragen.

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in alle communicatie over het project.

Na goedkeuring van de subsidie

Is je project goedgekeurd? Dan zijn er nog heel wat elementen en voorwaarden waar je rekening moet mee houden.

Lees er alles over in deze handleiding voor begunstigden.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier