Overslaan en naar de inhoud gaan

Investeringssubsidies - sectorale prioriteiten

In 2022 gaat een nieuw subsidiereglement voor sectorale investeringssubsidies van kracht. De indiendatum voor projecten zal eenmalig afwijken met als uiterste indiendatum 1 september 2022.

Wat

Organisaties in de cultuur- en jeugdsector met eigen infrastructuur kunnen in aanmerking komen voor één of meerdere van de thematische investeringssubsidies die vastgelegd werden als “sectorale prioriteiten” door de ministers van Cultuur en Jeugd.

Voor de periode 2017 - 2021 zijn de drie sectorale prioriteiten de volgende:

  • het automatiseren van theatertrekken;
  • toegankelijkheid van culturele infrastructuur;
  • het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden om als project in aanmerking te komen voor subsidiëring als sectorale prioriteit vind je in art. 6 van het besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De aanvrager heeft een rechtspersoonlijkheid volgens het publiek recht of het privaat recht.
  • De infrastructuur ligt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
  • Minstens 40% van de aankoopkosten of van de bouwkosten wordt gedragen door subsidies van een andere overheid, door een inbreng in natura door andere overheden of door een inbreng van eigen middelen. De investeringssubsidie van het FoCI bedraagt nooit meer dan 60% van de aankoop- of bouwkosten. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.
  • Het decreet houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot het Vlaamse Gewest behoren, moet worden nageleefd.
  • De aanvrager heeft een beschikkingsmacht over de infrastructuur als eigenaar, huurder, erfpachter of gebruiker voor minstens twintig jaar vanaf de datum van de subsidiebeslissing of vanaf de datum dat de aanvrager kan beschikken over de infrastructuur, als die laatste datum later valt.

Webinar

In februari organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media webinars over investeringssubsidies.

Bekijk het webinar en de presentaties

Welke kosten komen in aanmerking

  • Algemene kosten: ereloon voor de opstellers van het ontwerp, de kosten voor de aanbesteding en de kosten voor het toezicht. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op maximaal 10% van het bedrag van de raming van de bouwwerken.
  • Kosten voor het uitvoeren van de bouwopdracht, van een energieaudit of van een toegankelijkheidsdoorlichting.

Indiendata

In 2022 moet een aanvraag voor een thematische investeringssubsidie voor sectorale prioriteiten uitzonderlijk ten laatste op 1 september ingediend worden. Vanaf 15 juni 2022 kun je een dossier indienen via KIOSK.

De minister neemt een beslissing, uiterlijk op 15 november 2022.

Hoe aanvragen

Je kan een sectorale investeringssubsidie voor sectorale prioriteiten aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van de Vlaamse Gemeenschap te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

Vragen

Heb je vragen over de investeringssubsidies van het Fonds Culturele Infrastructuur?
Lees de veelgestelde vragen, de handleiding voor begunstigden of contacteer een medewerker.

Team Infrastructuur en Instellingen
Waarborgen en beheren
02 553 42 83