Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid

Sinds 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals cultuur, jeugd, welzijn, gelijke kansen en sport. Op 9 november 2016 werd hiervoor het decreet betreffende de nieuwe taakstelling van de provincies goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Om een duurzame overdracht te bereiken, werd 2018-2019 een overgangsperiode waarin de provinciale werkingsmiddelen gecontinueerd werden en het transitiereglement projectmatige ondersteuning bood. Daarnaast werd ook de ondersteuning van het bibliotheekbeleid meegenomen naar Vlaanderen. 

Na de overgangsperiode in 2018 en 2019, ging het bovenlokaal cultuurdecreet in werking. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken. Hiervoor focust het nieuwe decreet op de ontwikkeling en verspreiding van praktijken en projecten van culturele organisaties in de bovenlokale context.